Kirkon viestinnän esittely

Kirkkohallituksen Kirkon viestintä -yksikkö hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallista viestintää. Viestintäohjelmamme perustuu kirkon Ovet auki -strategiaan. Kirkon viestintä edistää uskon, toivon ja rakkauden toteutumista kirkossa ja muualla yhteiskunnassa. Kirkon viestintä hoitaa ja kehittää kirkon yhteistä viestintää ja tukee seurakuntia ja muita kirkon toimijoita viestinnässään.

Kirkon viestintää johtaa viestintäjohtaja, joka yksikön johtamisen lisäksi vastaa strategisesta viestinnästä. Yksi viestintäjohtajan tärkeimmistä tehtävistä kirkossa on kehittää ymmärrystä siitä, millainen voimavara kirkon evankeliumin levittämisessä viestintä voi olla.

Nykyaikainen viestintä on strateginen toiminto, joka läpileikkaa kaiken toiminnan. Toimintaa ja viestintää ei voi erottaa toisistaan.

Kirkon viestintä koostuu kolmesta yksiköstä:

Kehitys ja verkko -yksikössä on kahdeksan työntekijää. Yksikkö ylläpitää ja kehittää seurakuntien Lukkari-verkkoalustaa sekä useita kirkon yhteisiä verkkosivustoja, kuten evl.fi:tä, kirkon työntekijöiden intranetiä Sakastia, kirkkovuosikalenteria, virsikirja.fi:tä ja hiippakuntasivustoja. Yksikön tehtäviin kuuluu myös kokonaiskirkon digitalisaatioon liittyviä kehitystehtäviä, esimerkkinä jäsenviestinnän kehittämisen selvitys ja mobiilikolehdin pilotointi. Yksikkö vastaa myös viestinnällisistä tutkimuksista.

Ohjelmatuotannot-yksikössä työskentelee tällä hetkellä 10 henkilöä, joista suurin osa tekee työtä Ylen hartaustuotantojen parissa. Ylellä on lähes 1000 hartausohjelmapaikkaa vuodessa Yle TV1:n ja Yle Radio 1:n kanavilla: aamu- ja iltahartaudet radiossa, jumalanpalvelukset radiossa ja tv:ssä sekä hartausohjelma Pisara tv:ssä. Sekä radion että tv:n jumalanpalvelukset tavoittavat kummatkin yli 100 000 kuuntelijaa tai katselijaa. Radion journalistisesti tuotettavia Horisontti-ohjelmia on vuodessa 52 ja kuuntelijoita yli 40 000. (Tilastot vuodelta 2023)

Viestintäpalvelut-yksikössä työskentelee seitsemän henkilöä. Yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää kirkon valtakunnallista viestintää. Yksikön vastuulla ovat valtakunnallinen mediayhteistyö sekä valtakunnalliset somekanavat. Tehtäviin kuuluu myös tuomiokapitulien ja seurakuntien viestintätuki, jonka merkitys korostuu erityisesti kriisiviestintätilanteissa. Lisäksi yksikkö hoitaa hallinto- ja päätösviestintää sekä Kirkkohallituksen työyhteisöviestintää ja sen kehittämistä. Työntekijät vastaavat myös verkkosivuston kautta tulevaan kansalaispalautteeseen.

Takaisin sivun alkuun