Kirkon viestinnän esittely

Kirkkohallituksen Kirkon viestintä -yksikkö hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallista viestintää. Viestintäohjelmamme perustuu kirkon Ovet auki -strategiaan. Kirkon viestintä edistää uskon, toivon ja rakkauden toteutumista kirkossa ja muualla yhteiskunnassa. Kirkon viestintä hoitaa ja kehittää kirkon yhteistä viestintää ja tukee seurakuntia ja muita kirkon toimijoita viestinnässään.

Kirkon viestintää johtaa viestintäjohtaja, joka yksikön johtamisen lisäksi vastaa strategisesta viestinnästä. Yksi viestintäjohtajan tärkeimmistä tehtävistä kirkossa on kehittää ymmärrystä siitä, millainen voimavara kirkon evankeliumin levittämisessä viestintä voi olla.

Nykyaikainen viestintä on strateginen toiminto, joka läpileikkaa kaiken toiminnan. Toimintaa ja viestintää ei voi erottaa toisistaan.

Kirkon viestintä koostuu kolmesta yksiköstä:

Kehitys ja verkko -yksikössä on kahdeksan työntekijää. Yksikkö ylläpitää ja kehittää seurakuntien Lukkari-verkkoalustaa sekä useita kirkon yhteisiä verkkosivustoja, kuten evl.fi:tä, kirkon työntekijöiden intranetiä Sakastia, kirkkovuosikalenteria, virsikirja.fi:tä ja hiippakuntasivustoja. Yksikön tehtäviin kuuluu myös kokonaiskirkon digitalisaatioon liittyviä kehitystehtäviä, esimerkkinä jäsenviestinnän kehittämisen selvitys ja mobiilikolehdin pilotointi. Yksikkö vastaa myös viestinnällisistä tutkimuksista.

Ohjelmatuotannot-yksikössä työskentelee kymmenen henkilöä. He tekevät työtä Ylen hartaustuotantojen sekä Horisontti-ohjelman parissa. Näillä ohjelmilla on ohjelmapaikkoja Yle TV1:n ja Yle Radio 1:n kanavilla yli 1000 vuodessa: radiossa aamu- ja iltahartaudet, jumalanpalvelukset ja Horisontti-ohjelma sekä televisiossa jumalanpalvelukset ja hartausohjelma Pisara. Sekä radion että tv:n jumalanpalvelukset tavoittavat keskimäärin kummatkin yli 100 000 kuuntelijaa tai katselijaa. Radion journalistisesti tuotettavilla Horisontti-ohjelmalla on on keskimäärin yli 40 000 kuulijaa. (Tilastot vuodelta 2023)

Viestintäpalvelut-yksikössä työskentelee seitsemän henkilöä. Yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää kirkon valtakunnallista viestintää. Yksikön vastuulla ovat valtakunnallinen mediayhteistyö sekä valtakunnalliset somekanavat. Tehtäviin kuuluu myös tuomiokapitulien ja seurakuntien viestintätuki, jonka merkitys korostuu erityisesti kriisiviestintätilanteissa. Lisäksi yksikkö hoitaa hallinto- ja päätösviestintää sekä Kirkkohallituksen työyhteisöviestintää ja sen kehittämistä. Työntekijät vastaavat myös verkkosivuston kautta tulevaan kansalaispalautteeseen.

Takaisin sivun alkuun