Ovet auki uusille mahdollisuuksille

Huolehdimme viestinnän perusasioista, siitä, että

  • viestinnän työkalut ja niiden osaaminen ovat kunnossa
  • vuosittaiset ja erityissuunnitelmat, kuten kriisiviestintäsuunnitelma, ovat ajan tasalla ja harjoiteltuina
  • yhtenäiset ohjeistot ja suunnitelmat ovat helposti saavutettavissa
  • työntekijät saavat tarvitsemaansa tukea ja koulutusta viestimiseen.

Kehitämme viestinnän vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Asetamme viestinnälle saavuttavuus- ja vaikuttavuustavoitteita. Määritämme tavoitteille mittarit sekä mittaamiselle työkalut ja keräämme palautetta. Seuraamme mittareita, analysoimme tuloksia ja muokkaamme tekemistämme tulosten perusteella.

  • Mediaseuranta ja sen analyysi [linkki lisäsisältöön]
  • Kanavakohtainen analytiikka, digitaalisen median mittarit [linkki lisäsisältöön]
  • Mainetutkimukset, kuten Luottamus ja maine [linkki sisältöön/design systemiin]
  • Tunnettuustutkimukset [linkki sisältöön/design systemiin]

Hyödynnämme rohkeasti ja vastuullisesti tekoälyä. Tekoälyn tarjoamat työkalut voivat nopeuttaa monia aikaa vieviä kirjoitustöitä. Tekoälyä voi hyödyntää videoiden, kuvien ja käännösten teossa, se voi analysoida, tehdä tiivistelmiä, optimoida, ehdottaa otsikoita, selkokielistää, muotoilla tekstejä – ja paljon muuta, mitä emme vielä nyt tunnistakaan. Emme käytä tekoälyn tuotteita tarkistamatta faktoja, tyyliä ja kieltä. Tunnemme tietoturvan merkityksen tekoälyn käytössä.

Työkaluja (lista päivittyy, tarkista työyhteisösi käyttämät työkalut)

Valtiovarainministeriön eettiset ohjeet tekoälyn käyttöön.

Uskallamme uudistua. Uskallamme luopua vanhasta tekemisestä ja kanavista, kun luopumisen aika on. Kokeilemme rohkeasti uusia viestinnän keinoja ja kanavia ja tyylilajejakin, etsimme yhä vuorovaikutteisempaa viestintää ja digitalisaation uusia ulottuvuuksia. Tuemme pop-up-kulttuuria, kokeilemme rohkeasti, vaikka aina emme onnistuisikaan.

Joskus pop up -toiminta ei vaadi suuria satsauksia. Linkin takana esimerkki lumen luomisesta, joka nousi otsikoihin. Itäväylä (itavayla.fi)

Takaisin sivun alkuun