Piispat ja arkkipiispa

Piispat ovat hiippakuntiensa valitsemia hengellisiä johtajia ja ylimpiä virkamiehiä. He toimittavat muun muassa vihkimiset pappisvirkaan ja tukevat papistoa.

Turun ja Suomen arkkipiispa on Tapio Luoma. Arkkipiispan lisäksi Suomessa on yhdeksän piispaa. Jokaisella piispalla on oma hiippakunta paitsi Turun arkkihiippakunnassa, jossa on sekä arkkipiispa että piispa. He ovat jakaneet tehtävänsä. Piispa valitaan vaaleilla.

Piispat kokoontuvat yleensä kuusi kertaa vuodessa piispainkokoukseen linjaamaan mm. kirkon työtä ja hiippakuntien hallintoa koskevia asioita.

Piispat ja arkkipiispa

Piispainkirjeet

Piispainkirjeiden sarjassa julkaistaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen yhteisiä puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista.

Piispainkirjeet

Piispanvaali

Ihmisiä portaiden edessä.

Synodaalikokous

Piispa kutsuu tarvittaessa hiippakuntansa papit ja lehtorit synodaalikokoukseen käsittelemään teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita. Näillä kokoontumisilla on vuosisatainen perinne.

Lue lisää synodaalikokouksista

Takaisin sivun alkuun