Koulutustoiminta

Kirkon tutkimus ja koulutus tukee seurakuntien henkilöstön osaamista

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön koulutuksiin osallistuu vuosittain yli 1 000 kirkon työntekijää eri puolilta Suomea.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön koulutukset ovat usein pitkäkestoisia koulutusprosesseja, joissa lähijaksot ja seurakuntatyö vuorottelevat. Koulutustoiminnan pääpaino on pastoraalitutkinnoissa sekä kirkon erityiskoulutuksissa. Usein koulutukset toteutetaan omissa tiloissa Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Koulutusten toteuttamisessa hyödynnetään myös verkkoa, esim. monijaksoisten koulutusten jokin jakso voidaan toteuttaa verkkoympäristössä. Monissa koulutuksissa käytetään Peda.net -oppimisympäristöä.

Kirkon tutkimus ja koulutus toimii koulutuksen erityisasiantuntijana kehittäen ja koordinoiden valtakunnallisesti kirkon henkilöstökoulutusta. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä Kirkkohallituksen eri yksiköiden, hiippakuntien sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on tukea seurakuntien ja kirkon organisaatioiden asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä ja heidän työnsä kehittämistä.

Kirkon tutkimus ja koulutus toimii koulutuksen erityisasiantuntijana sekä kirkon erityiskoulutusten järjestäjänä seuraavilla tehtäväalueilla:

 • raamattuteologia
 • jumalanpalveluselämä
 • musiikki
 • sielunhoito
 • perheneuvonta
 • diakonia
 • kasvatus
 • työnohjaus
 • johtaminen
 • konsulttivalmennus
 • talous ja hallinto

Lisäksi Kirkon tutkimus ja koulutus koordinoi kirkon erityiskoulutusten järjestämistä seuraavilla tehtäväalueilla:

 • sairaalasielunhoito
 • kirkon kansainvälinen työ

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tavoite on, että se tunnetaan korkeatasoisena koulutus- ja kehittämisyksikkönä, jossa

 • vahvistamme hengellistä elämää ja uskomme kirkon työhön
 • mahdollistamme moniammatillisia kohtaamisia
 • inspiroimme
 • opimme yhdessä ja
 • toimimme verkostoissa.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön koulutustarjonta julkaistaan edeltävän vuoden elokuussa ilmestyvässä Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa.

Haluamme edistää oppimista

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tuoreessa Haluamme edistää oppimista -dokumentissa tarkastellaan osaamisen kehittämistä oppimisen näkökulmasta kuuden teeman avulla. Koulutuksissa suuntaudutaan uteliaasti tulevaisuuteen. Osaamisen kehittämisen keskiössä on koulutuksiin osallistujien ja heidän työyhteisöjensä uudistumiskyvyn ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen. Tämä toteutuu mm. erityiskoulutusten seurakunnan toimintaan liittyvillä kehittämistehtävillä. Keskeneräisyydelle ja uudenlaisille kokeiluille on tilaa. Koulutuksissa kannustetaan tekemään seurakuntalaisten kanssa toivoon ja todellisuuteen kytkeytyvää elävää teologiaa yhdessä.

Tutustu Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen uuteen oppimisajattelun teemoihin videolta.

Takaisin sivun alkuun