Musiikkikasvatus

Musiikin avulla voidaan tukea lapsen koko persoonallisuuden kasvua. Musiikki kehittää myös lapsen sosiaalisia taitoja. Se toimii ilmaisun ja tunteiden väylänä eri ikäkausina.

Lue Lapsi ja musiikki seurakunnassa -julkaisu tästä.

Useissa seurakunnissa lapsille on järjestetty omaa musiikkitoimintaa. Pienet lapset musisoivat yhdessä oman aikuisen kanssa, isommat lapset itsenäisesti toisten lasten kanssa.

Toimintamuotoina ovat esim.:

  • vauvamuskarit
  • kirkkomuskarit
  • musiikkileikkikoulut
  • lapsikuorot

Seurakunnan musiikkikasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmi- ja melodiatajua, kuuntelukykyä sekä musiikillista ilmaisua. Musiikkikasvatus myös tukee merkittävästi lapsen kielellisten, motoristen, sosiaalisten ja keskittymis- ja tarkkaavaisuustaitojen kehittymistä.

Takaisin sivun alkuun