Koneet ja laitteet

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan kiinteistöihin kuuluvien koneiden ja laitteiden sekä vastaavien välineiden turvallisuudesta. Toiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta vastaa toiminnon turvallisuusvastaava, ja hänen tietonsa merkitään turvallisuusasiakirjaan. Koneiden ja laitteiden (esim. moottorikelkat, mönkijät, moottorisahat ja muut käsityökoneet) tulee olla suoritettavaan toimintaan soveltuvia ja täyttää niitä koskevat määräykset. Tällaisia ovat esimerkiksi valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) ja valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008).

Koneet ja laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä niiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat vaatimukset. Koneiden ja laitteiden tarkastuksesta ja huollosta kannattaa tehdä huoltosuunnitelma ja pitää niistä huoltopäiväkirjaa. Huoltosuunnitelman ja säännöllisten huoltojen lisäksi koneiden ja laitteiden kuntoa tulee seurata jatkuvasti ja korjata mahdolliset puut teet niiden vakavuuden edellyttämässä aikataulussa. Tarvittaessa vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet tulee poistaa käytöstä.

Jos toiminta/tapahtuma järjestetään tiellä, on tärkeää ottaa huomioon liikenne turvallisuus ja noudattaa ajoneuvoja ja muita kulkuneuvoja sekä tie ja maastoliikennettä koskevia säännöksiä, esim. tieliikennelaki (729/2018) ja maastoliikennelaki (1710/1995) ja asetus (10/1996) sekä yksityistielaki (560/2018). Myös viralliset moottorikelkkailureitit kuuluvat tieliikennelainsäädännön piiriin.

Tieliikennelainsäädännössä on muun muassa vaatimuksia moottorikelkoille ja suojavarusteille.

Jos toiminta/tapahtuma järjestetään vesistössä, tulee huomioida vesiliikennettä koskevat säännökset, esim. vesiliikennelaki (782/2019). Vesiliikennelaissa säädetään muun muassa vesikulkuneuvojen rakenteista, varusteista ja kunnosta. Vesillä järjestettävissä ohjelmapalveluissa voi olla tarpeen pitää huoltopäiväkirjan lisäksi venepäiväkirjaa.

Takaisin sivun alkuun