Kirkon erityiskoulutukset

Kirkon erityiskoulutukset ovat kirkon työntekijöille tarkoitettua henkilöstökoulutusta, joka syventää perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Erityiskoulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen. Useat koulutukset ovat moniammatillisia.

Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta, jotta kehittämistehtäviin, osaamisen syventämiseen ja laaja-alaistamiseen sekä erityisosaamisen muodostumiseen on riittävästi kokemuspohjaa.

Kirkon erityiskoulutukset ovat joko yhtäjaksoisia tai moduulirakenteisia koulutusprosesseja. Koulutusprosessikokonaisuudet on esitelty alla.

Erityiskoulutukseen sisältyy kehittämistehtävä tai -hanke, jonka aihe valitaan seurakunnan tarpeiden ja osaamisen kehittämisen pohjalta. Työn kehittäminen tapahtuu etäjakson aikana osana omia työtehtäviä. Lähijaksojen aikana tuloksia ja ideoita jaetaan osallistujien kesken.

Erityiskoulutusten kokonaisuuden yleisesittelyn ja periaatteet Kirkon erityiskoulutusten kokonaisuus -dokumentista.

Yhtäjaksoiset erityiskoulutukset

Organisaatiokonsultoinnin, sielunhoidon ja perheneuvonnan erityiskoulutukset sekä työnohjaajakoulutukset (laajuudet 30-60 op) 

 • Monijaksoinen usein n. 2-2,5 vuotta kestävä koulutusprosessi
 • Kiinteä osallistujaryhmä 
 • Lähijaksojen ja etäopiskelun vuorottelu
 • Kehittämishanke / käytännön kehittämistehtäviä
 • Etäopiskelussa vertaisryhmätyöskentelyä, työnohjausta tai vastaavaa. 

Moduulirakenteiset erityiskoulutukset

Diakonian, johtamisen, jumalanpalveluselämän, kansainvälisen työn, kasvatuksen, musiikin, raamattuteologian ja yhteisötyön erityiskoulutukset (laajuudet 25-50 op)

 • Joustava suoritusaikataulu omaan tahtiin
 • Koulutukset rakentuvat yleensä 5 op:n moduuleista, joista pakollisia moduuleja on yleensä 2 ja valinnaisia moduuleja 3
 • Koulutuksen valinnaiset moduulit valitaan seuraavista ryhmistä: 1. erityisesti kyseisen tehtäväalueen osaamista syventävistä moduuleista ja 2. muista kirkon erityiskoulutusten moduuleista, jotka tukevat työssä tarvittavan osaamisen syventymistä tai laaja-alaistumista
 • Mahdollisuus valita moduuleja osaamisen kehittämisen tarpeiden mukaan
 • 5 op:n moduulissa yleensä kaksi lähijaksoa ja etäopiskelua (kesto n. 1/2 v.)
 • Yksittäiseen moduuliin voi myös osallistua, vaikka ei suorittaisi koko erityiskoulutusta
 • Käytännön oppimistehtäviä ja kehittämistehtävä, jonka osuus on noin puolet koulutuksen laajuudesta. 
 • Erityiskoulutusten moduulit on koottu nk. moduulitaulukkoon, jossa on kuvattu miten eri erityiskoulutukset voivat muodostua.
 • Moduulien kuvaukset eriteltynä Erityiskoulutusten kuvaukset -sivulta.
Takaisin sivun alkuun