Kirkon erityiskoulutukset

Kirkon erityiskoulutukset ovat kirkon työntekijöille tarkoitettua henkilöstökoulutusta, joka syventää perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Erityiskoulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen. Useat koulutukset ovat moniammatillisia.

Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta, jotta kehittämistehtäviin, osaamisen syventämiseen ja laaja-alaistamiseen sekä erityisosaamisen muodostumiseen on riittävästi kokemuspohjaa.

Kirkon erityiskoulutukset ovat joko yhtäjaksoisia tai moduulirakenteisia koulutusprosesseja. Koulutusprosessikokonaisuudet on esitelty alla.

Erityiskoulutukseen sisältyy kehittämistehtävä tai -hanke, jonka aihe valitaan seurakunnan tarpeiden ja osaamisen kehittämisen pohjalta. Työn kehittäminen tapahtuu etäjakson aikana osana omia työtehtäviä. Lähijaksojen aikana tuloksia ja ideoita jaetaan osallistujien kesken.

Erityiskoulutusten kokonaisuuden yleisesittelyn ja periaatteet Kirkon erityiskoulutusten kokonaisuus -dokumentista.

Moduulirakenteiset erityiskoulutukset

Diakonian, jumalanpalveluselämän, kasvatuksen, musiikin, raamattuteologian ja yhteisötyön erityiskoulutukset (25-30 op) 31.12.2026 asti

 • Erityiskoulutukset (DEK, JEK, KEK, MEK, REK, YTEK) uudistuvat 1.1.2025 alkaen ja koulutusten tilalle tulee uusi Kirkon työn erityiskoulutus 30 op.
 • Aiemmin aloitetun koulutuskokonaisuuden voi suorittaa koulutuskuvauksen mukaisesti 31.12.2026 loppuun asti, kun kaikki opistopistemäärään edellytettävät moduulit on suoritettu.
 • Kunkin erityiskoulutuksen kuvaus löytyy sivulta Erityiskoulutusten kuvaukset. Vuoden 2024 moduulitaulukossa on kuvattu, miten eri erityiskoulutuksen voi muodostaa.

UUSI: Kirkon työn erityiskoulutus (KTK, 30 op) 1.1.2025 alkaen

 • Erityiskoulutus rakentuu 5 tai 10 op:n Kirkon työn erityiskoulutuksen moduuleista.
 • Osallistuja muodostaa moduuleista kokonaisuuden, joka tukee monipuolisesti seurakunnan toiminnan ja osaamisen kehittämistarvetta.
 • Suositeltavaa on, että osallistuja keskustelee ennen erityiskoulutuksen tai yksittäisen moduulin aloittamista esihenkilönsä kanssa seurakunnan toiminnan kehittämiskohteista ja omasta osaamisestaan.
 • Osallistuja suunnittelee moduulien valinnan ja ajoittamisen sekä moduulien kehittämistehtävien sisältöä näiden pohjalta.
 • Koulutuksen suorittaminen alkaa ilmoittautumalla moduuleihin, erityiskoulutuksen kokonaisuuteen ei haeta erikseen.
 • Yksittäiseen moduuliin voi myös osallistua, vaikka ei suorittaisi koko erityiskoulutusta.
 • Erityiskoulutuksen aiemmin aloittaneet siirtyvät halutessaan Kirkon työn erityiskoulutusta 1.1.2025 alkaen ja suorittavat kokonaisuuden sen koulutuskuvauksen mukaisesti. Siirtyjien jo suorittamat moduulit sisällytetään uuteen 1.1.2025 voimaan tulevaan Kirkon työn erityiskoulutukseen. Osallistuja voi edelleen tehdä vanhamuotoisen koulutuskokonaisuuden 31.12.2026 asti.
 • Koulutuksen kuvaus löytyy sivulta Erityiskoulutusten kuvaukset.
 • Vuoden 2025 moduulitaulukossa (lisätään sivulle elokuussa) on kuvattu, miten Kirkon työn erityiskoulutuksen voi muodostaa. Moduuliasiakirja 2025 -asiakirjassa (julkaistaan elokuussa 2024) löytyvät moduulien nimet, osaamistavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Johtamisen erityiskoulutus (JOK, 50 op)

 • Koulutus rakentuu 5-20 opintopisteen pakollisista ja valinnaisista moduuleista, joita valitaan osaamisen kehittämisen tarpeiden ja työuran vaiheen mukaan.
 • Koulutuskokonaisuuden voi muodostaa kirkkoherran, esihenkilön tai työalajohtajan tehtävän mukaan. Lue lisää.

Kansainvälisen työn erityiskoulutus / kotimaan henkilöstö (25 op) ja lähetystyöhön valmentava (KTEL, 35 op)

 • Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle (KTE, 25 op) on suunnattu niille seurakuntien työntekijöille, jotka haluavat kehittää kansainvälisen työn osaamistaan.
 • Kansainvälisen työn erityiskoulutus, lähetystyöhön valmentava erityiskoulutus (KTEL, 35 op) on niille, jotka suuntaavat ja toimivat kirkkojen kansainvälisissä yhteistyötehtävissä, erityisesti lähetystyössä.
 • Molemmat koulutukset rakentuvat 5 op:n pakollisista ja valinnaisista moduuleista, joita valitaan osaamisen kehittämisen tarpeiden mukaan.
 • Koulutuksen kuvaus löytyy sivulta Erityiskoulutusten kuvaukset. (Päivitetty erityiskoulutuksen kuvaus lisätään elokuussa.)
 • Vuoden 2024 moduulitaulukossa on kuvattu, miten erityiskoulutuksen voi muodostaa. (Vuoden 2025 moduulitaulukko julkaistaan elokuussa 2024.)
 • Moduuliasiakirja 2025 -asiakirjassa löytyvät moduulien nimet, osaamistavoitteet ja keskeiset sisällöt. (Julkaistaan elokuussa 2024.)

Yhtäjaksoiset erityiskoulutukset

Organisaatiokonsultoinnin, sielunhoidon ja perheneuvonnan erityiskoulutukset sekä kirkon työnohjaajakoulutus (laajuudet 30-60 op) 

 • Monijaksoinen usein n. 2-2,5 vuotta kestävä koulutusprosessi
 • Kiinteä osallistujaryhmä 
 • Lähijaksojen ja etäopiskelun vuorottelu
 • Kehittämishanke / käytännön kehittämistehtäviä
 • Etäopiskelussa vertaisryhmätyöskentelyä, työnohjausta tai vastaavaa. 
Takaisin sivun alkuun