Kirkon vahvuusryhmä

Kirkon viestintäohjelman mukaan “kirkkomielikuvaa ja yhteistä ilmettä tuetaan ja rakennetaan myös yhdessä kirkon eri toimijoiden kanssa Vahvuusryhmässä”.

Vahvuusryhmä (Kirkon vahvuuksien ryhmä) on vuodesta 2013 alkaen toiminut verkosto, jossa tehdään työtä kirkon yhteisen tavoitemielikuvan kirkastamiseksi. Ryhmän tarkoituksena on toimia keskeisenä viestinnällisenä vaikuttajana ja kokoavana toimijana kirkon piirissä ja tukea näin kirkon yhteistä mielikuvatyötä.

Verkosto on avoin kirkon omille organisaatioyksiköille ja ”Järjestöt ja kirkko” -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille sekä kirkon virallisille lähetysjärjestöille.

Vahvuusryhmän yhdessä sopima toimintamalli määrittää, että ryhmä toimii verkostomaisesti, kirkon viestinnällistä kenttää yhdistävästi ja kirkon viestintäohjelman hengessä.

“Osallistujat muodostavat yhdessä kirkkoa yhdistäviä pääviestejä ja pohtivat, kuinka näitä yhteisiä viestejä tehdään näkyväksi yhdessä ja kunkin organisaation omassa viestinnässä. Yhdessä pohditut viestit ja tavoitemielikuvat viitoittavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestinnän suuntaa. Kukin organisaatio sitoutuu toimimaan niiden suuntaisesti soveltuvin osin, omista lähtökohdistaan”, toimintamallissa kuvataan.

Vahvuusryhmän työnyrkki (kevät 2023)

  • Terhi Huovari, Pipliaseura
  • Eeva Salonen, Helsingin seurakuntayhtymä
  • Henna Ahlfors, Kirkkohallitus
  • Eeva-Kaisa Heikura, Kirkon viestintä
  • Sami Kallioinen, Kirkkohallitus
  • Kirsi Poltto, Seinäjoen seurakunta
Takaisin sivun alkuun