Avomielinen maailmanparantaja

Piirretty kasvokuva, jossa on lyhythiuksinen nainen, jolla on roikkuvat rauhansymbolit korvakoruina.

Avomielisiä maailmanparantajia yhdistää vahva arvopohja: oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat luovuttamattomia arvoja, joita he haluavat elämässään edistää. Kaksi kolmesta heistä on naisia, ja useimmilla on korkeakoulututkinto tai he opiskelevat sitä. Avomielisiä maailmanparantajia onkin suhteessa eniten yliopistokaupungeissa. Tyypillisesti he asuvat vuokralla kerrostalossa ja lapsia on harvalla.
Avomieliset maailmanparantajat ovat asiapohjaisen median suurkuluttajia. He ovat kiinnostuneet uusimmilla media-alustoilla jaettavasta sisällöstä, jossa korostuu ympäristötietoisuus, globaalin maailman ajankohtaiset kysymykset sekä ihmisenä kasvaminen.
Avomieliset maailmanparantajat suhtautuvat myönteisesti henkisiin asioihin, mutta eivät pidä itseään uskonnollisina. Kirkon rooli yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä ja heikoimmassa asemassa olevien auttajana on heille merkityksellinen. Heidän mielestään kirkon tulisi rohkeammin olla myös samaa sukupuolta olevien parien puolella. Kirkon toiminta muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa on heidän mielestään kannatettavaa.
Tähän segmenttiin kuuluu 360 000 nuorta aikuista, joista kirkon jäseniä on 111 600.

Profiilikortti, jossa on tiivistettynä avomielisen maailmanparantajan arvot ja elämäntapa.
Takaisin sivun alkuun