Kestävä kehitys

Kirkko on rakentamassa kestävää kehitystä. Tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuonna 2030. Jo lähes kaikki suurimmat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä myös useat pienet seurakunnat ovat mukana kirkon ympäristöjärjestelmässä eli Kirkon ympäristödiplomissa. Se on seurakuntia varten räätälöity väline, jossa ilmaston ohella huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja ympäristökasvatus.

Kestävä kehitys kirkossa

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä.

Kirkko huomioi toimintansa kehittämisessä ympäristölle ja ilmastolle koituvat seuraukset. Kirkon ympäristödiplomi on seurakunnille räätälöity väline, joka mahdollistaa toiminnan suunnittelun mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Diplomiin liittyvässä arvioinnissa käydään läpi muun muassa jätehuolto, kiinteistöt, hautausmaat, metsänhoito ja ympäristökasvatus.

Vihreät riparit korostavat opetuksessa ja käytännön toteutuksessa ympäristöystävällisyyttä.

Ekopaasto-kampanjaan osallistumalla voit pohtia omia kulutustottumuksiasi. Kampanja järjestetään vuosittain paastonaikana, seitsemänä viikkona ennen pääsiäistä.

Ilmasto-ohjelman periaatteet ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus

Kristillisen uskon mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä.

Kirkko on laatinut ilmastostrategian lisäksi Ilmasto-ohjelman, joka antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Ohjelman mukaan kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille, ja kirkon tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia.

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun