Kumppanuuden korit

Yhteinen työ merkitsee vuorovaikutusta, yhteistä suunnittelua ja sopimista. Yhteistä työtä valmistellaan ilmiölähtöisesti verkostoissa. Silloin tarpeet ja resurssit kohtaavat ja yhteinen työ rakentuu tavoitteelliseksi. Yhteistä työtä tapahtuu kaikissa tasoissa: fyysisesti, mentaalisesti, sosiaalisesti ja virtuaalisesti.

Yhteinen sopimus kunnan kanssa on tuonut työrauhan. Se on selkeyttänyt kaikille osapuolille, mitä kirkko tekee varhaiskasvatuksessa. Sopimus ei lakkaa olemasta vaikka henkilökunta vaihtuu.
Selvitys katsomuskasvatusyhteistyöstä, 2020

Neljä askelta johdattelee osapuolet yhteisen suunnittelun, kehittämisen ja sopimisen äärelle.

Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan seurakunnan ja varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä ja periaatteista. Koreihin sisältyvät yhteistyöperiaatteet perustuvat Opetushallituksen päivitettyihin ohjeisiin. Niillä pyritään takaamaan uskonnonvapauden toteutuminen niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin. Avaa suomenkielinen esite tästä ja englanninkielinen esite tästä.

Yhdessä tekemistä tulisi dokumentoida ja arvioida säännöllisin väliajoin. Yhteistyötä voidaan arvioida kestävän toimintakulttuurin näkökulmasta esimerkiksi seuraavien kriteerien kautta:

  • Opastamme lapsia rauhoittumaan, nauttimaan ja elpymään luonnossa.
  • Ohjaamme lapsia kohtuullisuuteen ja pohdimme toiminnan ympäristövaikutuksia.
  • Tarkastelemme lasten kanssa erilaisia perhetilanteita ja -suhteita arvostavasti.
  • Suunnittelemme toimintaa, joka edistää kunnioittavaa suhtautumista eri kulttuureja ja katsomuksia kohtaan.

Arviointi ja yhteinen keskustelu voidaan kohdistaa myös osallisuuden ja toimijuuden toteutumiseen lasten, huoltajien tai opettajien näkökulmasta. 
Moni seurakunta ja kunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Vuoden 2019 raportointitietojen mukaan (N 159) 60 prosenttia on solminut tai valmistelee yhteistyösopimusta varhaiskasvatuksen kanssa.

Takaisin sivun alkuun