Ympäristödiplomi

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta.

Vihreän ympyrän sisällä on valkoinen risti, jonka vieressä lukee teksti Kirkon ympäristödiplomi.

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Sitä on päivitetty ja uudistettu säännöllisesti. Diplomi on lähes kaikilla suurimmilla seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä ja myös useilla pienillä seurakunnilla.

Ympäristödiplomin käsikirjan neljäs, uudistettu laitos tuli voimaan 23.9.2020. Uusi käsikirja on päivitetty vastaamaan uusia ympäristöhaasteita ja vaatimuksia, siinä on otettu huomioon saatu palaute ja se viitoittaa tien kohti hiilineutraaliutta Kirkon energia-ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 mukaisesti.

Käsikirja on julkaistu verkossa. Siitä on olemassa myös painettu versio. Sen hinta on 22€ ja sitä voi tilata tästä.

Ympäristödiplomista voi keskustella diplomin Facebook-sivulla.

Järjestämme säännöllisesti koulutusta ympäristödiplomista. Voit tutustua ympäristödiplomiin esimerkiksi webinaareissa, joista edellinen oli keväällä 2023. Webinaareissa tutustutaan ympäristödiplomin käsikirjaan luku luvulta, ja kertomassa ja vastaamassa kysymyksiin ovat diplomin eri osa-alueiden asiantuntijat.

Joka toinen vuosi järjestetään Kirkon ympäristöpäivät, jotka ovat seuraavan kerran Seinäjoella 14. – 15.8.2024. Kirkon ympäristödiplomin neuvottelupäivät pidettiin Kirkkonummen Porkkalassa 24. – 25.8.2023.

Kirkon ympäristödiplomihakemusten käsittelyajat 12.6.2023 – 13.6.2024

Kirkon ympäristödiplomit myöntää kirkkohallituksen virastokollegio. Myöntämisprosessia on kuvattu diplomin käsikirjassa.

Diplomeja käsitellään neljästi vuodessa. Alla on hakemusten perille tulon päivämäärä ja suluissa käsittelypäivät vuoden 2024 kesään saakka.

  • 12.6.2023 (15.6.2023)
  • 8.9.2023 (28.9.2023)
  • 24.11.2023 (14.12.2023)
  • 1.3.2023 (21.3.2024)
  • 24.5.2024 (13.6.2024)

Lisätietoja antaa Ilkka Sipiläinen ja vuoden 2023 osalta myös Irene Erkko irene.erkko(at)evl.fi; 040 198 6811.

Diplomin voimassaolo

TÄRKEÄÄ: Muutos 3.2.2022 alkaen myönnettyjen ympäristödiplomien voimassaoloon

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt täsmennyksen Kirkon ympäristödiplomin voimassaoloaikaan: Diplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta. Uusittaessa diplomi on voimassa edellisen diplomin päättymispäivästä seuraavat viisi vuotta, kun diplomia on haettu ennen sen voimassaolon päättymistä.

Muutos koskee tämän päätöksen jälkeen [3.2.2022] myönnettäviä diplomeja.

Lue lisää ympäristödiplomin uusimisesta.

Vanhaa käsikirjaa voi käyttää tietyin ehdoin 

Jos seurakunta on aloittanut diplomin hankintaprosessin ennen käsikirjan neljännen laitoksen voimaan tuloa (23.9.2020), se saa valita kumman laitoksen mukaan diplominsa valmistelee ja kumman mukaan se auditoidaan. Valinta edellyttää, että kirkkoneuvostossa (yhteisessä kirkkoneuvostossa) on tehty päätös diplomin hakemisesta tai uusimisesta ennen uuden voimaan tuloa.

Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 voi ladata näköispainoksena (PDF).

Liitteet

Takaisin sivun alkuun