Porvoon kirkkoyhteisö

Syksyllä 1992 valmistui ekumeeninen asiakirja “Porvoon yhteinen julkilausuma“, jonka tarkoituksena oli luoda kirkollinen yhteys Britannian ja Irlannin anglikaanisten kirkkojen sekä Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen välille. Lukuun ottamatta Tanskan ja Latvian luterilaisia kirkkoja mainittujen alueiden muut kirkot hyväksyivät julkilausumaan sisältyvän Porvoon julistuksen, jonka ne allekirjoittivat kolmessa juhlallisessa jumalanpalveluksessa syksyllä 1996. Myös Tanskan kirkko liittyi täysjäseneksi lokakuussa 2010.

Porvoon kirkkoyhteisön jäsenkirkot:

Porvoon yhteinen julkilausuma ja erilaiset toimintamuodot

Porvoon yhteinen julkilausuma luo kirkkojen välille hyvin läheisen kirkollisen yhteyden, jonka sisältö käy ilmi Porvoon julistukseen sisältyvistä sitoumuksista. Porvoon julistuksen täytäntöönpanoprosessi on useissa kirkoissa vielä kuitenkin kesken. Ajankohtaisia kuulumisia saa vuosittain päivitettävästä koosteesta Informaatiopaketti Porvoon kirkkoyhteisöstä.

Porvoon yhteisössä kehitetään erilaisia toimintamuotoja, joita koordinoi vuosittain kokoontuva Porvoon yhteydenpitoryhmä (Porvoo Contact Group). Se organisoi konsultaatioita eri teemoista (Marriage Consultation 2011, Responding to Conflict 2011, Interfaith consultation 2011, Economics and Ethics 2014, Minorities and Majorities 2018), teologisia konferensseja sekä joka toinen vuosi järjestettävän priimasten ja johtavien piispojen kokouksen. Viimeisin priimasten kokous järjestettiin Kööpenhaminassa 2017. Primates Communique 2017 Lisäksi yhteydenpitoryhmä järjestää yhteisön toiminnalle nelivuotiskauden suuntaviivat vahvistavan kirkonjohtajien kokouksen (Portugalissa 2019 ja viimeksi Suomessa 2022). Portugalin television lyhyt video Porvoon kirkkoyhteisöstä (kielet: portugali ja englanti). Porvoon kirkkoyhteisön luterilainen puheenjohtaja on piispa Matti Repo.

Porvoon kirkkoyhteisön johtavat piispat tapasivat viimeksi Tampereella 12.-13.10.2022. Kokouksessa tuotiin esille vahvasti Ukrainan sota ja sen kauheudet. Kirkot rukoilevat rauhaa ja oikeudenmukaista lopputulosta Ukrainan kansalle. Erillisessä istunnossa priimakset sekä puheenjohtajina toimivat piispat sopivat lähettävänsä Venäjän ortodoksisen kirkon Moskovan Patriarkka Kirillille kirjeen, joka on luettavissa tiedotteen lopussa.

Porvoon sopimuksen ja pohjoisamerikkalaisten anglikaanis-luterilaisten sopimusten rinnasteisuuden tunnustaminen hyväksyttiin kirkolliskouksessa 9.11.2023. Kyse on aiempien sopimusten yhteensopivuuden virallisesta toteamisesta. Perustevaliokunnan mietinnössä todetaan, että sopimuksissa on saavutettu teologisesti riittävä yksimielisyys apostolisesta evankeliumista, vanhurskauttamisesta, sakramenteista ja kirkon virasta.

Käytännön tasolla yhteistyö näkyy Suomessa ehtoollisyhteyden lisäksi esimerkiksi siinä, että luterilaiset papit ovat voineet osaltaan vastata anglikaanisista jumalanpalveluksista eri puolilla Suomea. Helsingin lisäksi esimerkiksi Tampereella yhteistyö on jo varsin vakiintunutta. Kirkkojärjestyksen tasolla yhteys näkyy havainnollisimmin siinä, että Porvoon kirkkojen jäsenellä “on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista ja seurakunnan muusta toiminnasta, toimia kummina sekä saarnata jumalanpalveluksessa ja avustaa ehtoollisen jakamisessa samoin perustein kuin [Suomen ev.-lut.] kirkon jäsenellä…” (KJ 1:4).

Porvoon kirkkojen rukouskalenteri

Jokaista kirkkomme seurakuntaa kannustetaan rukoilemaan läpi vuoden kirkkoyhteisön kirkkojen, niiden hiippakuntien, piispojen, kaikkien työntekijöiden, vastuunkantajien ja jäsenten puolesta sunnuntain pääjumalanpalveluksessa Porvoon kirkkojen rukouskalenterin mukaisesti. Rukouskalenterin löydät tästä linkistä englanniksi Porvoo Prayer Diary 2024.

Työntekijävaihto

Porvoon sopimus mahdollistaa myös työntekijävaihdon. Lue lisää:

Anglikaanis-luterilainen seura edistää maailmanlaajasti anglikaanien ja luterilaisten ekumeenista yhteyttä, todistusta ja palvelua: https://www.anglican-lutheran-society.org/. Jäsenet saavat ajankohtaisista kuulumisista kertovan The Window-lehden.

Dokumentaatio

Porvoon yhteisen julkilausuman virallinen englanninkielinen teksti: Conversations between The British and Irish Anglican Churches and The Nordic and Baltic Lutheran Churches. The Porvoo Common Statement. The Council for Christian Unity of the General Synod of the Church of England. Occasional Paper No. 3, 1993.

Sama teksti on julkaistu myös artikkelikokoelman yhteydessä: Together in Mission and Ministry. The Porvoo Common Statement with Essays on Church and Ministry in Northern Europe. Church House Publishing, London 1993.

Suomenkielinen käännös: Porvoon yhteinen julkilausuma. The Porvoo Common Statement. 2. Laitos, uusittu suomennos. Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto, Helsinki 1995.

Risto Saarinen (ed.), Ekumeeninen työkirja s. 138-169

Opas Porvoon yhteiseen julkilausumaan 1995

Towards Closer Unity: Communion of the Porvoo Churches 20 years (Ed. Beate Fagerli, Leslie Nathaniel and Tomi Karttunen 2016)

Erik Eckerdal: Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement: Unity through a deeper sense of apostolicity (2017)

Letter from the Archbishop of Turku to the Archbishop of Canterbury 1936

Tomi Karttusen artikkeli Porvoon kirkkoyhteisön 25-vuotisesta taipaleesta The Window -lehden tammikuun 2021 numerossa, s. 21-23

Muualla verkossa

johtava asiantuntija

Tomi Karttunen

+358505941713

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun