Päiväkerho

Päiväkerho on lapsen oma paikka


Päiväkerho on lapsen oma paikka, jossa hän saa turvallisesti opetella ryhmässä olemista ilman vanhempiaan. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen yhteistyössä hänen perheensä kanssa.

Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Päiväkerholaiset kokoontuvat arkisin 1-4 kertaa viikossa leikkimään, laulamaan, liikkumaan, hiljentymään ja toimimaan yhdessä. Kerhoarkeen kuuluu monenlainen toiminta, jonka sisältöä luovat aikuiset yhdessä lasten kanssa. Lastenohjaajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Ryhmässä syntyvät ystävyys- ja kaverisuhteet ovat lapselle tärkeitä, samoin lämmin suhde lastenohjaajiin. Päiväkerholaiset ovat iältään 2-5-vuotiaita.
Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta antamalla lapselle kokemuksia ja aineksia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Hengellisyyttä tuetaan osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päiväkerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset.

Monet vanhemmat kertovat tuovansa lapsensa päiväkerhoon, jotta lapsi saa siellä hyvän pohjan elämälleen. Lisäksi vanhemmat pitävät tärkeänä lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ryhmätoiminnassa. Suomalaisella päiväkerholla on vankka asema lapsen ja lapsiperheiden avointen varhaiskasvatuspalvelujen joukossa. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1945 lähtien.

Tutustu Vasu kirkossa -materiaaliin.

Takaisin sivun alkuun