Kasvatus

Kasvatus on yhteisöllistä toimintaa, jonka päämääränä on hyvä elämä. Kirkon kasvatuksessa luodaan mahdollisuuksia turvalliselle ja tasapainoiselle kasvulle.

Tilaa kasvatuksen uutiskirje!

Kirje ilmestyy sähköpostiin noin kerran kuussa ja sisältää ajankohtaista tietoa kirkon kasvatus- ja perhetyöstä.

Tilaa tästä

Kirkon kasvatuksen kokonaisvaltaisuus

Kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistaminen lähtee siitä, että ihmisen ruumiillisuus (fyysisyys), henkisyys (psyykkisyys) ja hengellisyys (spiritualiteetti), yhtä hyvin kuin hänen emotionaalisuutensa, sosiaalisuutensa ja esteettisyytensä, ovat samanarvoisia ihmisyyden ulottuvuuksia. Hyvä elämä on näiden ulottuvuuksien tasapainoa, ja siihen kuuluu myös vastuumme luomakunnasta ja elinkelpoisesta maailmasta tulevaisuuden lapsille ja nuorille. Kokonaisvaltaiseen kasvatukseen kirkossa kuuluu myös liikunnan tukeminen sekä kaikenikäisten kasvu globaaliin vastuuseen.

Lapsuus ja nuoruus ovat nopean kasvun aikoja, toisaalta ihminen kasvaa ja oppii läpi elämänsä. Jokainen saa kasvaa omana itsenään myös aikuisuudessa. Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikön tavoitteena on edistää kaikenikäisten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia, tukea monimuotoista hengellistä elämää sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kirkon arvoista käsin. 

Tähän liittyen yksikön tehtävänä on tukea ja edistää kirkon jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja musiikkitoimintaa sekä lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Tehtäväalueisiinsa liittyen yksikkö hoitaa yhteyksiä valtiovaltaan ja muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin, kirkkoihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin.

Tietoa, tukea, uutisia ja inspiraatiota

Alasivuilta löydät monipuolisesti tietoa ja tukea, uutisia ja inspiraatiota seurakuntien kasvatustyöhön sekä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Alla oikopolkuja suosituimpiin sisältöihin.

Seuraa meitä:

Takaisin sivun alkuun