Kirkon sairaalasielunhoito numeroina

Tilastotietoa kirkon sairaalasielunhoitotyöstä 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee noin 120 henkisen ja hengellisen tuen asiantuntijaa, sairaalapappia. Heidän tarjoamansa tuki on tarkoitettu kaikille potilaille ja potilaiden läheislle. Sairaalapapit ovat myös terveydenhuollon ammattilaisia varten. Työ perustuu hyvinvointialueiden ja seurakuntien välisiin sopimuksiin. Evankelis-luterilainen kirkko kerää tilastotietoa työstä, jota sen piirissä tehdään.

Vuonna 2022 sairaalapapeilla oli 25 873 etukäteen sovittua kohtaamista ja 8 221 satunnaista kohtaamista. He tekivät 3 464 päivystys- tai vierailukäyntiä ja pitivät ryhmiä 916 kertaa. 

Hartaus- tai rukoushetkiä sairaalapapit pitivät 2 471 kertaa ja yksityisiä ehtoollistilaisuuksia 1 234 kertaa.  

Sairaalapapit siunasivat hautaan 847 henkilöä ja kastoivat 102 pienokaista. 

Kirkon sairaalasielunhoidon toimintatilastoihin vuodelta 2022 voi tutustua tästä:https://www.kirkontilastot.fi/viz.php?id=208

Kirkon sairaalasielunhoitotyössä tapahtui vuosien 2020 ja 2021 välillä merkittäviä muutoksia. Päivystysvuorokausien määrät kasvoivat, mutta  yksilön kohtaamisten, avioliittoon vihkimisten tai avioliiton siunaamisten, sekä ryhmiin osallistuneiden henkilöiden ja ryhmäkertojen määrät laskivat.

Vuonna 2020 sairaalapapit kirjasivat 55 344 yksilön kohtaamista, mutta vuonna 2021 yksilön kohtaamisia oli reilu kymmenentuhatta vähemmän, 43 551 kohtaamista.  Vuonna 2019 yksilön kohtaamisia 58 242. Koronaepidemian vaikutus näkyy tilastoluvuissa selvästi. Osa kohtaamisista siirtyi tapahtuvaksi puhelimitse tai verkossa. Puhelimitse tavattiin yhteensä 9 338 henkilöä ja verkossa tavattiin 8 475 henkilöä.

Vuosina 2020 ja 2021 kohtaamisista suurin osa tapahtui potilaiden tai asiakkaiden kanssa. Vuonna 2020 sairaalapapit kohtasivat 28 980 potilasta tai asiakasta, 10 538 potilaan läheistä tai perheenjäsentä ja 11 999 terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Vuonna 2021 kohtaamisia potilaiden tai asiakkaiden kanssa oli 23 956, läheisten tai perheenjäsenten kanssa 7032 ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvien kanssa 9074 kertaa.

Vuonna 2020 sairaalapapit kohtasivat muita kuin mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä 2771 kertaa. Vuonna 2021 muita kohtaamisia oli 9251. Vuosien 2020 ja 2021 välillä kohtaamisten syissä ei ollut merkittäviä eroja. Yleisimmät teemat sairaalapapin kohtaamisissa oli terveys ja sairaus, elämänkriisit, kuolema ja suru, ihmissuhteet, hengelliset asiat, elämänmerkitys ja usko.

Kohtaamisten aihe ja määrät

  • Terveys ja sairaus 16 939 (2020), 17 031 (2021)

  • Elämänkriisit, kuolema tai suru 9290 (2020), 12 840 (2021)

  • Ihmissuhteet 7949 (2020), 8358 (2021)

  • Hengelliset asiat, elämänmerkitys ja usko 10 583 (2020), 10 378 (2021)

  • Sairauden aiheuttama kriisi 10 388 (2020)

  • Elämän taitekohdasta 6 212 (2021)

 

 

 

uonna 2020 sairaalapapit toimittivat 53 avioliittoon vihkimistä tai siunaamista. Vuonna 2021 määrä lähes puolittui ja sairaalapapit toimittivat yhteensä 28 avioliittoon siunaamista tai vihkimistä. Vuonna 2020 sairaalapapit toimittivat 860 hautaan siunaamista ja vuotta myöhemmin 803 hautaan siunaamista.

Koronaepidemia vaikutti potilaiden ja asukkaiden mahdollisuuteen osallistua ryhmätoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Vuonna 2020 sairaalapappien ohjaamat ryhmät kokoontuivat yhteensä 1489 kertaa. Vuonna 2021 ryhmäkokoontumisia oli vain 721.  Vuonna 2020 sairaalapappien ohjaamiin ryhmiin osallistui yhteensä 10 329 henkilöä. Vuonna 2021 ryhmiin osallistuneita oli puolet vähemmän, eli 4928 henkilöä.

Joidenkin toimintojen määrä nousi koronaepidemian vaikutuksesta. Työnohjausten määrät lähes kolminkertaistuivat vuosien 2020 ja 2021 välillä. Vuonna 2020 sairaalapapit pitivät yksilö- ja ryhmätyönohjauksia terveydenhuollon tai seurakuntien henkilökunnalle tai muille yhteensä 3397 kertaa.

Koulutuksia vapaaehtoisille sairaalapapit pitivät 58 kertaa. Vuonna 2021 yksilö- ja ryhmätyönohjauksia tai vapaaehtoisten ohjauksia oli yhteensä 9829. Tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että koronaepidemia lisäsi hoitohenkilökunnan tuen tarvetta ja sairaalapapit vastasivat siihen toimimalla työnohjaajina.

Toimintavuonna 2021 sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä kasvoi. Vuonna 2020 sairaalapapit päivystivät 4992 vuorokautta ja vuonna 2021 päivystysvuorokausia oli 5440.

Vuonna 2021 jumalanpalvelustoiminta lisääntyi. Sairaalapapit toimittivat 44 messua, 121 viikkomessua ja 20 sanajumalanpalvelusta. Vuonna 2021 sairaalapapit toimittivat yhteensä 180 messua tai jumalanpalvelusta. Vuonna 2020 sairaalapappien toimittamia messuja oli lähes yhtä monta, 37, mutta viikkomessuja sairaalapapit toimittivat vain 50 kertaa ja sanajumalanpalveluksia 37 kertaa.

Pyöräilijä

Vuonna 2019 sairaalapapit kohtasivat 33 794 potilasta, 11 808 potilaiden läheistä ja 9 423 henkilökunnan jäsentä. Muita kohtaamisia oli yhteensä 2 255. Vuosina 2018 ja 2019 yleisimmät syyt sairaalapapin tapaamisen olivat terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset. Vuonna 2018 ne olivat syynä tapaamiseen 19 597 kertaa. Vuonna 2019 terveyteen ja sairauteen liittyvät teemat olivat tapaamisen syynä 16 574 kertaa. Vuonna 2018 elämänkriisit ja suru olivat syynä tapaamiseen 12 900 kertaa, ja vuonna 2019 ne olivat syynä tapaamiseen 10 111 kertaa. Sairauden aiheuttama kriisi oli syynä tapaamiseen 11 508 kertaa vuonna 2018, ja 9 933 kertaa vuonna 2019. Vuonna 2018 ihmissuhteet olivat tapaamisen syynä 9 468 kertaa, vuonna 2019 ne olivat tapaamisen syynä 8 654 kertaa.

Vuonna 2018 sairaalapapit päivystivät arkisin 3 164 vuorokautta ja viikonloppuisin 1 289 vuorokautta. Vuonna 2019 päivystysvuorokausia oli arkisin 3 773 ja viikonloppuisin 1 397 vuorokautta. Hartaushetkiä sairaalapapit pitivät 1 821 kertaa vuonna 2018. Vuonna 2019 he pitivät hartauksia 1 924 kertaa. Yksityisiä ehtoollisia sairaalapapit toimittivat 1 391 kertaa vuonna 2018. Vuonna 2019 yksityisiä ehtoollisia toimitettiin enemmän, 1 502 kertaa.

Takaisin sivun alkuun