Kirkon sairaalasielunhoito numeroina

Tilastotietoa kirkon sairaalasielunhoitotyöstä

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee noin 120 henkisen ja hengellisen tuen asiantuntijaa, sairaalapappia. Heidän tarjoamansa tuki on tarkoitettu kaikille potilaille ja potilaiden läheisille. Sairaalapapit ovat myös terveydenhuollon ammattilaisten tukena heidän työssään. Työ perustuu hyvinvointialueiden ja seurakuntien välisiin sopimuksiin. Evankelis-luterilainen kirkko kerää tilastotietoa työstä, jota sen piirissä tehdään. Myös sairaalapappien työstä kerätään tilastotietoa. Vuosien 2022 ja 2023 tilastotiedot löydät tästä

Toiminnassa tapahtuneita muutoksia vuosien 2022 ja 2023 välillä:

Yli 15 % nousu:
Messut ja jumalanpalvelukset (43,1%)
Avioliittoon vihkiminen tai siunaaminen (22,5%)
Hautaan siunaaminen (15,9%)
Keskustelutilaisuus tai luento (18,6%)

Yli 2 % lasku:
Kaste (2,8%)
Ryhmäkerrat (5,1%)
Kohtaamiskerrat yhteensä (2,4%)
Satunnaiset kohtaamiset (31,3%)

Kirkon sairaalasielunhoidon toimintatilastoihin vuodelta 2022 voi tutustua tästä:https://www.kirkontilastot.fi/viz.php?id=236

Takaisin sivun alkuun