Polun kehittäminen seurakunnassa

Kuvassa ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä.

Polku on lopulta aina seurakunnan näköinen, jokainen seurakunta on erilainen. Seurakunta rakentaa ja kehittää Polkua paikallisesti. Polkua kehitettäessä huomioidaan ja tarkastellaan oman seurakunnan olemassa olevaa toimintaa ja alueen erityispiirteitä, kuullaan seurakuntalaisia ja otetaan heidät mukaan kehittämään ja toteuttamaan. On hyödyllistä myös tehdä yhteistyötä lähialueen seurakuntien kesken.

Polku-mallin käyttäminen seurakunnan kehittämisessä on työntekijäryhmien, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja verkostojen yhteistä ja alati liikkeessä olevaa työtä. Aloittaa voi pienestä ja antaa Polun kasvaa vähitellen. Polkua ei ole tarkoitus saada valmiiksi kerralla. Kukin seurakunta aloittaa Polun rakentamisen eri tavoin, omat hyvät toimintamallit ja kehittämistarpeet huomioiden.

Katso Polun työstöpäivien striimattu keskustelutilaisuus ke 17.4.2024 klo 13-14.30
Keskustelijoina Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen, vaikuttajanuori Milo Helenius, kirkkoherra Janne Hatakka, keskustelun juontajina Eriikka Jankko Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista ja Katri Vappula Kirkkohallituksesta.

Tutustu työskentelyjä Polun rakentamiseksi sivuihin

Työskentelyjä Polun rakentamiseksi

Kehittämistyöhön kuuluu myös toiminnan systemaattinen arviointi ja palaute esimerkiksi toimintakertomusten yhteydessä. Arvioinnin avulla voidaan valita tulevan kauden kehittämiskohteet tai pidemmän aikavälin silmälasit. Erilaisia ennakkoarvioinnin malleja, kuten lapsivaikutusten arviointia, kannattaa hyödyntää myös Polun kehittämisessä.

Polku-kouluttajat ja konsultit auttavat seurakuntaa hyödyntämään Polku-mallia seurakunnan kokonaisuuden jäsentämiseksi ja kehittämiseksi.

Takaisin sivun alkuun