Vapaaehtoisena hoivalaitoksessa

Haluaisitko Sinä toimia vapaaehtoisena hoivalaitoksessa asuvalle?

Vapaaehtoisena voit elävöittää hoivalaitoksen asukkaan arkea monella tavalla. Voit toimia tukihenkilönä, keskustelukumppanina, olla apuna ulkoilussa tai ohjata ryhmiä. Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu ja organisointi on yhä useammassa hoivalaitoksessa siihen nimetyn työntekijän vastuulla. Yhteistyötä tehdään vapaaehtoisia kouluttavien ja vapaaehtoistyötä organisoivien järjestöjen kanssa. Kirkko on yksi niistä.

Yksinäinen vanhus sairaalan vuoteessa odottaa ystävää. Kasvot kirkastuvat, kun ovesta astuu tuttu ihminen. Vapaaehtoisen ystävän myötä vanhuksen elämään on tullut mielekkyyttä ja iloa.

Sairaalan puisto on täynnä ääniä ja elämää. Kesä on kauneimmillaan. Vapaaehtoisten avustamina monet potilaat ovat päässeet ulos ja osallisiksi kesän virkistävistä hetkistä.

Vapaaehtoinen ystävä auttaa nuorta läksyjen teossa. Kun työt on tehty, lähdetään yhdessä uimaan. Ystävä tuo vaihtelua ja virkistystä pitkään hoitojaksoon psykiatrisella osastolla.

Kuolevan omainen palaa saattohoito-osastolle asioiltaan. Hän haluaa saattaa läheistään, mutta tietää tarvitsevansa taukoja. Vapaaehtoiset vuorottelevat hänen kanssaan kuolevan vierellä. Raskaassa elämäntilanteessa asioiden jakaminen tuntuu helpottavalta ja tuo turvallisuutta.

Osastolla kuuluu puheensorina ja nauru. Vapaaehtoisten työpari kokoaa parin viikon välein halukkaat potilaat muisteluryhmään. Yhdessä kirkon työntekijän kanssa järjestetään välillä myös hartaushetki.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivat mm. OLKA -vapaaehtoistoimijat, SAAVA-hankkeen vapaaehtoiset, joiden tehtävät sijoittuvat saattohoitoon sekä Lohtua läsnäolosta – hankkeen vapaaehtoiset, jotka puolestaan toimivat hoivalaitoksissa.

Vapaaehtoisia terveydenhuoltoon koulutetaan järjestöjen ja hankkeiden piirissä. Esimerkiksi: Mieli ry, Syöpäjärjestöt, Muistiliitto ja Lohtua läsnäolosta hanke. Vapaaehtoistoiminta on osa kirkon diakoniaa.

Saattohoidon vapaaehtoisen käsikirja on koottu SAAVA-hankkeessa vapaaehtoisten koulutuksen tueksi. Materiaali toimii oppikirjana saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksessa ja vapaaehtoisen tukena hänen tehtävässään. Ensimmäisessä luvussa pohditaan vapaaehtoisuuteen liittyviä odotuksia ja tutustutaan vapaaehtoistyön periaatteisiin. Toinen luku sisältää perustietoa saattohoidosta ja kuolemasta. Kolmannessa luvussa keskitytään kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Neljänteen lukuun on koottu vapaaehtoisuuteen liittyviä käytännön kysymyksiä. Voit tutustua oppaaseen tästä: Saattohoidon vapaaehtoisen käsikirja

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2021-2024

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys sai keväällä 2021 STEA-rahoituksen kolmevuotiselle saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeelle (SAAVA-hanke).

SAAVA-hankkeen tavoitteena on tuoda saattohoidon vapaaehtoistoiminta pysyväksi osaksi hyvää saattohoitoa kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoisilla on saattohoidossa oma erityinen, tärkeä roolinsa: he voivat kiireettömällä läsnäolollaan auttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Yhteistyössä hankkeen pilottialueiden toimijoiden kanssa kehitetään ja testataan käytännön keinoja edistää koulutettujen saattohoidon vapaaehtoisten sujuvaa saatavuutta. Pilottialueita ovat Rovaniemi, Turku ja Tampere. Hankkeessa ja pilottialueilla:

·        koulutetaan uusia saattohoidon vapaaehtoisia

·        kehitetään koulutukseen yhtenäinen sisältö ja rakenne

·        parannetaan hoitohenkilökunnan ja saattohoitoa tarjoavien toimintayksiköiden valmiuksia hyödyntää  vapaaehtoisten panosta osana             varsinaista saattohoitotyötä

·        rakennetaan paikallisia yhteistyöverkostoja, jotta vapaaehtoisten välitys ja toiminnan koordinointi  saadaan sujuvaksi

SAAVA-hankkeen yhteistyökumppaneina on laaja verkosto sairaaloita, saattohoitokoteja, kaupunkeja, kuntia, seurakuntia, Syöpäjärjestöt, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, alueellisia Syöpäyhdistyksiä, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis.

SAAVA-hanketta toteutetaan vuosina 2021-2024. Hankkeen edistymistä voi seurata SPHY:n verkkosivuilta,  Facebookissa ja LinkedIn-sivulla.

Takaisin sivun alkuun