Harjoittelu ja työelämässä oppiminen

Harjoittelu: termiä käytetään ammattikorkeakoulu ja yliopistotutkinnoissa. Teologisella alalla harjoittelusta käytetään myös  nimitystä työssäoppimisjakso, jolloin halutaan korostaa työyhteisössä tapahtuvaa oppimista.

Työelämässä oppiminen: termi on käytössä toisen asteen ammatillisissa tutkinnoissa.  

Kouluttava laitos: termi viittaa kaikkiin alla oleviin koulutusasteisiin. Kun tekstissä asia liittyy
– toisen asteen ammatilliseen koulutukseen, käytetään termiä koulutuksen järjestäjä tai oppilaitos
– korkeakoulutukseen, käytetään termejä ammattikorkeakoulu ja yliopisto

Harjoittelu ja työelämässä oppiminen – työssä ja työpaikalla oppimista

Opiskelijat oppivat tutkintonsa tavoitteiden mukaisia seurakuntatyön periaatteita, sisältöjä ja toimintamalleja. Harjoittelun ja työelämässä oppimisen kautta opiskelijat luovat kuvaa siitä, minkälainen seurakunta on työpaikkana ja -yhteisönä.

Harjoittelu ja työelämässä oppiminen edistävät

  • tulevien työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja opiskelun jälkeistä työllistymistä;
  • työpaikkojen mahdollisuutta kehittää omaa toimintaansa ja vahvistaa osaamislähtöisyyttä;
  • kouluttavan laitoksen mahdollisuutta kehittää omaa toimintaansa ja vahvistaa työelämälähtöisyyttä.

Seurakunta harjoittelun ja työelämässä oppimisen paikkana

Tarjoamalla harjoittelun ja työelämässä oppimisen paikkoja opiskelijoille seurakunnat

  • kantavat yhteisvastuuta kirkon tulevien työntekijöiden osaamisen ja identiteetin kehittymisestä
  • toimivat koulutuksen oppimisympäristönä
  • tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia seurakuntatyötä käytännössä
  • vahvistavat opiskelijoiden osaamista ja motivaatiota hakeutua seurakuntien palvelukseen
  • hankkivat uudenlaisia näkökulmia seurakunnan toiminnan kehittämiseen.

Ennen harjoittelun tai työelämässä oppimisen aloittamista 

Harjoittelu ja työelämässä oppiminen toteutuu seurakunnassa samalla tavoin kuin muissakin työpaikoissa. Poikkeuksena ovat alla olevat käytännöt, jotka tulee tehdä ennen jakson alkua seurakunnassa.

Takaisin sivun alkuun