Maaseutu

Kirkon maaseutulinjaukset 2023 “Monipaikkainen kirkko

Kirkon ajankohtainen kysymys on, miten se toimii ja vaikutttaa eri puolilla Suomea ja vastaa toimintaympäristön muutoksiin niin maaseudulla kuin kaupungeissa.

Miten kirkko on läsnä tulevaisuudessa maaseudun ihmisten elämässä?

Millaista paikkaperustaista päätöksentekoa kirkossa tarvitaan?

Miten kirkko vastaa maaseudun muutokseen ja on läsnä maaseudun yhteisöjen elämässä?

Kirkon maaseutulinjaukset 2023. Kuvassa Taivalkosken kirkko, kuvaaja Heikki Turpeinen

Kirkkohallituksen virastokollegio (03.02.2022 §70) asetti työryhmän laatimaan esityksen kirkon maaseutulinjauksiksi. Työryhmän tehtävänä oli laatia esitys ajankohtaisista linjauksista kirkon toiminnan tueksi maaseudun monenlaisissa todellisuuksissa toimiville seurakunnille. Maaseudun kysymykset ja kirkon läsnäolo erilaisissa maaseudun muutoksissa kaipaavat uusia näkökulmia.

Maaseutulinjausten 2023 tavoitteena on olla myönteinen ja rohkaiseva avaus maaseutuseurakuntien tulevaisuuskeskusteluun. Työryhmä otti lähtökohdakseen kysymyksen, miten maaseutuseurakunnat voisivat sopeutua muutoksiin älykkäästi ja uudistua kestävästi. Kirkon maaseutulinjausten tavoitteena on vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä ja verkostoitumista, vähentää alueellista polarisoitumista sekä pohtia, mitä koko kirkon tasolla olisi mahdollista tehdä maaseutuseurakuntien hyväksi. Miten varmistetaan seurakuntien muutoskyky ja kestävyys? Miten Kirkkohallitus ja hiippakunnat voivat konkreettisesti rohkaista ja tukea maaseudun seurakuntia? Miten maaseutuseurakunnat voivat omilla päätöksillään rakentaa tulevaisuutta? Miten kaupunkiseurakunnat voivat olla maaseutuseurakuntien reiluja kumppaneita?

Kirkon maaseutulinjaukset 2023 ”Monipaikkainen kirkko” piirtää maaseutuseurakuntien tilannekuvaa ja nostaa esiin niiden erityispiirteitä sekä ajassa esille nousevia mahdollisuuksia. Keskeinen kysymys on, miten maaseutuseurakunnat voivat uudistua kestävästi ja mitä tukea ne siihen tarvitsevat? Miten maaseutuseurakunnat voivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa rakentaa tulevaisuutta ja tuoda toivoa maaseudun muutoksen keskelle? Niin kaupunki- kuin maaseutuseurakunnillakin on edessä suurempia muutoksia kuin nyt tunnistamme. Tulevaisuuden uhkakuviin ja negatiivisiin kehityskulkuihin keskittymällä meiltä jäävät kuitenkin helposti huomaamatta ne myönteiset signaalit ja mahdollisuudet, jotka antavat syyn uskoa valoisampaan tulevaisuuteen.

Kirkon maaseutulinjauksien on luontevaa kiinnittyä kirkon yhteiseen Ovet auki -strategiaan (ks. liite 1), jossa kirkolta edellytetään muutoskykyä ja ketteryyttä. Strategian mukaan vuoteen 2026 mennessä kirkossa on ratkaistu, millaisilla rakenteilla monipuolinen seurakuntatyö voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Maaseutulinjaukset korostavat, että kirkossa halutaan yhdessä edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja tukea yhteisvoimin toimia, jotka edistävät uudistumista ja koko Suomen elävänä ja asuttuna pysymistä. Maaseudulla eletään ja tehdään työtä. Olemme monin tavoin riippuvaisia maaseudun elinkeinoista, maa- ja metsätaloudesta, yritystoiminnasta ja palveluista. Suurella osalla suomalaisista on juuria maaseudulla. Myös seurakuntayhteydet ovat ehkä sukupolvien ketjussa kiinnittyneet nimenomaan maaseutuseurakuntiin. Näin elinvoimaisten seurakuntayhteisöjen ylläpitäminen eri puolilla maata rikastuttaa arkea, lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa kirkollisen elämän kaikkialla Suomessa.

Kirkon maaseutulinjauksia valmisteleva työryhmä asetettiin toimikaudeksi 10.2.2022–31.12.2023. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoherra Tuomo Törmänen Taivalkoskelta. Muut työryhmän jäsenet ovat diakoniatyöntekijä Saila Musikka Joensuusta, professori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta Helsingistä, kirkkoherra Tomi Tornberg Maalahdelta, kirkkoherra Sanna Jukkola Nivalasta, lampuri ja pastori Jarmo Latvanen Akaalta, toiminnanjohtaja Vesa Kallio, MTK-Etelä-Savosta, hiippakuntadekaani Terhi Kaira Seinäjoelta sekä talousjohtaja Emilia Jalomäki Saarijärven seurakunnasta.

Työryhmän yhteyshenkilönä toimivat Kirkkohallituksesta Kari Latvus (8.2.2023 asti) ja Liisa Björklund (7.2.2023 alkaen). Sihteeristöön nimettiin asiantuntija Liisa Välilä. Taloustutkimukselta tilatun materiaalin tuotti analyyseineen Jaakko Kaartinen. Toimitustyössä avusti toimittaja Hanna Moilanen.

Nämä linjaukset kannustavat kirkkoa avaamaan uusia yhteistyön ovia ja purkamaan riskiä polarisaatiosta maaseudun ja kaupunkialueiden välillä. Tärkeää on seurata myös sitä, millaisten muutosten keskellä eletään koko yhteiskunnassa. Maaseutuseurakunnilla on merkittävä tehtävä vahvistaa yhteisöjä ja yhteenkuuluvuutta, jotta ihmisillä säilyy tulevaisuuden toivo ja usko erityisesti epävakaina aikoina. Tulevaisuuden kirkossa tunnistetaan myös seurakuntien erilaisuus ja vahvistetaan kirkon sisäistä solidaarisuutta.

Kirkon perustehtävä on sama jokaisessa seurakunnassa riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat maantieteellisesti. Maaseutulinjausten näkökulmat ovat vasta kutsu toimintaan, sillä todellinen muutos tehdään seurakunnissa ja arkeen viedyillä käytännön toimenpiteillä. Uudistuksia on johdettava määrätietoisesti, myös seurattava niiden toteutumista sekä tarvittaessa tehtävä korjausliikkeitä. Rohkeutta uudistua tarvitaan nyt, sillä seurakuntia tarvitaan myös tulevaisuudessa niin kaupungissa kuin maaseudulla.

Linjauksen (pdf) voit ladata tästä: Monipaikkainen kirkko

Lisätietoja työryhmän puheenjohtaja tuomo.tormanen@evl.fi

Lisätietoja

asiantuntija

Liisa Björklund

+358504139156

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

asiantuntija

Liisa Välilä

+358406881567

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun