Ensiaputaidot ja alkusammutuskoulutus

Työntekijöillä on tärkeää olla riittävät ensiapu, pelastus ja alkusammutustaidot. Koulutusta voivat järjestää Suomen punaisen ristin (SPR) lisäksi esimerkiksi paikalliset terveydenhuollon ammattilaiset ja alan oppilaitokset sekä pelastusviran omaiset. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota leiri ja retkitoimintojen ohjelma ja turvallisuusvastaavan taitoihin. Kaikkien henkilöstön jäsenten on osattava hälyttää apua ja tiedettävä erilaiset keinot avun hälyttämiseksi.

Leiri ja retkitoiminnoissa tulee olla vähintään yksi ensiapukoulutuksen (esimerkiksi SPR:n EA1 tai vastaavat tiedot ja taidot) ja alkusammutuskoulutuksen saanut työntekijä. Ensiapukoulutuksen saaneiden työntekijöiden koulutuksen kertaus on järjestettävä riittävän usein: esimerkiksi EA1kortin voimassaoloaika on kolme vuotta. Kaikille työntekijöille tulee antaa peruskoulutus ensiavun antamisessa. Seurakunnan vastuulla on huolehtia henkilöstön koulutuksesta ja ylläpitää henkilöstön valmiuksia.

Ensiapu ja pelastustaitovaatimukset ovat suuremmat silloin, kun liikutaan maastossa tai olosuhteissa, joissa avun saaminen voi kestää tavanomaista kauemmin. Tällöin ohjaajien ensiaputaitoina tulee olla vähintään SPR:n EA2 –tasoinen koulutus tai vastaavat tiedot ja taidot sovellettuna suoritettavaan toimintaan. Riittävä kielitaito on tärkeä silloin, kun toiminnassa on mukana monikulttuurisista taustoista tulevia osallistujia.

Takaisin sivun alkuun