Näkymättömät rajat -materiaali

Näkymättömät rajat on työskentelymateriaali, jonka avulla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta seurakunnissa. Materiaali pohjautuu Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta.

Piirroskuva jossa kaksi ihmistä. Toinen hahmoista piirtää ympyrää maahan isolla kynällä.

Teologia kuuluu kaikille

Ohjeet

Työskentelyt

Lisälukemista

Raamatun rooli 

Monissa etiikan ja oikeudenmukaisuuden teemoihin liittyvissä keskusteluissa Raamattua käytetään ohjekirjan tapaan; sieltä etsitään oikeaa vastausta. Raamattu on rakentunut suullisen tradition, eri yhteisöissä kerrottujen tarinoiden pohjalta ja saanut kirjallisen hahmonsa oikeastaan vasta kirjapainotaidon myötä. Senkään jälkeen ei ole olemassa vain yhtä Raamattua, vaan siitä on olemassa erilaisia “vedoksia”. Raamatun sisällön rakentuminen pohjautuu myös erilaisiin yhteiskunnallisiin ja uskonnollispoliittisiin tilanteisiin – ne myös näkyvät Raamatun sisällön rakentumisessa.

Raamattu on monipuolinen ja monikäyttöinen kirja. Siitä on luettavissa kuvauksia yhteiskunnista ja ihmisyydestä. Siitä voi lukea ihmisten toivosta, uskosta ja luottamuksesta, ihmisten välisestä rakkaudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Siitä voi lukea epätoivosta ja kärsimyksestä. Siitä on luettavissa ihmisten ajatuksia Jumalasta ja Jeesuksesta, toivon tuojasta ja pelastajasta. Miten me kaikkea lukemaamme käytämme?

Raamattu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon jäsentäjänä

Luterilainen maailmanliitto, jonka jäsenkirkko evankelisluterilainen kirkkomme on, hyväksyi vuonna 2013 linjauksen sukupuolten oikeudenmukaisuudesta. Kirkkomme tehtävänä on siten edistää linjauksen periaatteitten toteuttamista omassa toiminnassamme ja työssämme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Linjaus suomennettiin vuonna 2015. Siinä nostetaan esille Raamatun rooli epätasa-arvoa vahvistavien ajatusten ja rakenteiden luojana.

Kriittiset raamatunlukutavat voivat antaa uutta näkökulmaa, vahvistaa naisten ja syrjäytettyjen ryhmien vaikutusvaltaa ja edesauttaa sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta.
– Luterilainen maailmanliitto

Me olemme tarttuneet Luterilaisen maailmanliiton haasteeseen; haasteeseen, johon kirkkona olemme sitoutuneet. Olemme rakentaneet työskentelymateriaalin, jossa esitellään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tapoja käyttää Raamattua.

Me ajattelemme Raamatun olevan matka- ja keskustelukumppani. Raamattu muuttuu todeksi ja eläväksi vain, kun se on vuoropuhelussa elämämme tapahtumien kanssa. Siksi se on myös aina uudenlainen, erilainen – koska me ihmiset ja meidän elämäntilanteemme ovat keskenään erilaisia. Toivomme, että tämä materiaali innostaa lukemaan ja käyttämään Raamattua entistä monipuolisemmin!

“Me” olemme joukko eri alojen asiantuntijoita. Materiaalin rakennusprosessissa ovat olleet mukana:
Mika Aspinen, TM, rovasti (kontekstuaalisen teologian esittely), Emma Audas, TT, pastori (työskentelyn kirjoittaja), Elina Hellqvist, TT, pastori (työskentelyn kirjoittaja), Minna Hietamäki, TT, dosentti, Eetu Kejonen, TT (työskentelyn kirjoittaja), Mio Kivelä, TK (työskentelyn kirjoittaja työryhmänsä kanssa), Minna Mannert, TM, pastori, Minna Rikkinen, TT, pastori, Hanne von Weissenberg, TT, dosentti, pastori (kontekstuaalisen teologian esittely), Katri Vappula, TM, pastori, Björn Vikström, TT, dosentti, pastori (työskentelyn kirjoittaja), Päivi Vähäkangas, TT, pastori ja Päivi Salmesvuori, TT, dosentti, pastori (työskentelyn kirjoittaja).

Takaisin sivun alkuun