Seikkailu 6-8

Suuremman suojassa uuteen seikkaillen. Siunausta koulutielle.

Kuvassa lapsi meloo suppilaudan päällä seisten.

6–8-vuotiaana lapsi aloittaa koulun ja elämänpiiri laajenee. Aamut ja koulun jälkeiset iltapäivän tunnit vietetään usein iltapäivätoiminnassa tai itsenäisesti kotona ja kaverien seurassa. Seurakunnalla voi olla merkittävä rooli pienen koululaisen elämässä.

Seikkailu-teema

Lapsen elämänpiiri laajenee ja uusi voi jännittää koko perhettä. Kaste kantaa niin pientä kristittyä kuin hänen vanhempiaankin ja usko Jumalaan antaa rohkeutta. Lapsi saa luottaa olevansa osaava ja rakastettu. Hän voi kulkea elämän seikkailuihin turvallisesti suuremman suojassa. Voimavarana on luottamus Jumalaan, itseen ja toisiin.

Unelmia tavoiteltaviksi

 • Seurakunta pitää esillä kasteen merkitystä sekä kasteen mahdollisuutta. Seurakunta tarjoaa matalan kynnyksen tilaisuuksia, esimerkiksi kastepäiviä, joissa kouluikäinen lapsi voidaan kastaa.
 • Seurakunta vahvistaa lapsen kokemusta siitä, että hän on osaava ja rakas läheisilleen ja Jumalalle. Lapsella ja hänen perheellään on tilaa rakentaa heille itselleen merkityksellistä toimintaa.
 • Lapsi ja hänen vanhempansa saavat vahvistusta uskolleen siihen, että Jumala siunaa ja varjelee heitä ja he voivat pyytää siunausta itselleen.

Suuremman suojassa kohti koulua -materiaali

Kouluun siunaamiseen liittyvä visuaalinen ilme löytyy kirkon mediapankista graafisista aineistoista: https://mediapankki.evl.fi/ui/home

Avaa tästä

Polku ulottuu kotiin ja verkkoon

Kotiseurakunta muistaa lasta ja hänen perhettään postilla tai viesteillä, jotka tukevat lapsen siirtymistä pikkukoululaiseksi. Hänet kutsutaan perheensä kanssa mukaan valmistelemaan, toimimaan ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, kerhoihin ja retkiin. Perhettä tuetaan yhteiseen tekemiseen ja hiljentymiseen kotona. 6–8-vuotias käyttää kotiseurakuntansa tai Lastenkirkko-median tarjoamia virikkeitä ja tekemistä jo osin itsenäisesti.

Polku jäsentää kokoontuvaa toimintaa

Seikkailu-ikäkaudella lapsi siirtyy varhaiskasvatuksen toiminnasta koululaisten toimintaan. Kokoontuva toiminta lapselle on erilaisia kerhoja, partiota, musiikkiryhmiä, leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä kouluyhteistyön tilanteita. Perhetoiminta jatkuu esimerkiksi aikuinen ja lapsi -kerhojen, leirien, retkien, tapahtumien ja seurakunnan yhteisen messun muodossa.

Polku huomio vanhemmat ja muut läheiset

Seurakunta vahvistaa vanhempien luottamusta Jumalan varjelukseen lapsen elämänpiirin kasvaessa ja vanhemmuuden roolin osin muuttuessa. Seurakunta tarjoaa kristillisen kasvatuksen tukea ja mahdollisuuksia yhteiseen tekemiseen muun muassa iltaperhekerhoissa, retkipäivissä tai tapahtumissa. Vanhempien tueksi seurakunta järjestää esimerkiksi kouluun siirtyvän vertaistilanteita, parisuhdeiltoja ja mahdollisuuksien mukaan arjen apua sitä tarvitseville.

Kirkkovuosi rytmittää Polkua

Lapsi tuntee tärkeimmät kristilliset juhlat ja niihin liittyviä tapoja ja perinteitä. Esimerkiksi askartelu, piirtäminen ja leikkiminen ovat lapselle luontevia tapoja osallistua kodin perinteisiin yhdessä vanhempiensa kanssa.

Polkua toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Varhaiskasvatusyhteistyö vaihtuu koulujen kanssa tehtäväksi yhteistyöksi. Yhteiset tapahtumat ja toimintaryhmät muiden kristillisten ja uskonnollisten yhteisöjen sekä alueen verkostokumppaneiden kanssa laajentavat toimintamahdollisuuksia. Kummipäivä, Lapsen oikeuksien päivä ja Leikkipäivä ovat valtakunnallisia esimerkkejä, joissa yhteistyö toteutuu luontevalla tavalla.

Seikkailu ja silmälasit

Täältä pääset tutustumaan eri silmälaseihin.

Ammennettavaa kristinuskosta

Elämä on seikkailu, jossa kaste kantaa isompaakin lasta. Suuremman suojassa saa turvan kasvaa isommaksi ja oppia hyviä yhdessä elämisen taitoja. Uskoa ja Raamattua tutkitaan yhdessä seikkaillen.

Kuvassa lapsi lukee kirjaa.
“Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljetkin.” Psalmi 91:11
 • Lapselle on tärkeää, että hän on Jumalalle rakas ja kaste on merkki siitä. Hän juhlii kastepäivää yhdessä kummien ja muiden läheisten ihmisten kanssa.
 • Lapsi osallistuu toimintaan, perheen tuomana, heidän kanssaan yhdessä ja erikseen.  
 • Lapsi osallistuu messuun ja ehtoolliselle perheen ja kummien kanssa. Hän saa olla mukana jumalanpalveluksen valmistelussa ja toteutuksessa yhdessä perheensä kanssa.

Raamattu ja uskontunnustus

Vahvistetaan kokemusta lapsen omista lahjoista ja Jumalan varjeluksesta kaiken uuden ja pelottavankin keskellä. Raamatusta nostetaan esimerkiksi uskon sankareita, jotka selvisivät pelottavasta tilanteesta. Lapsi tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin, esimerkiksi Isä meidän -rukoukseen. Hän saa kokemuksen Jeesukselle rakkaasta Taivaan isästä, joka siunaa ja suojelee.

Rukous ja musiikki

Lapsi nauttii hiljentymisen hetkistä. Lapsi osaa rukoilla valmiita rukouksia ja laulaa lastenvirsiä ja -lauluja. Hän osaa myös tuoda omia itselle läheisiä ihmisiä ja asioita rukoukseen. Rukous tuo hänelle turvaa.

Lähteellä: Seikkaillen koululaiseksi

 • Postia kotiin, jossa mukana esimerkiksi peli tai vinkki lastenkirkko.fi puuhista
 • Eskarikevään vanhemmuuden kahvihetket ja lasten seikkailukerho yhtä aikaa eri tilassa
 • Kouluun siunaamisen juhla kakkukahveineen esimerkiksi messun yhteydessä 
 • Kutsu kouluikäisten kerhoihin ja pienten koululaisten kesätoimintaan  
 • Syksyllä yhteinen retkipäivä, kun koulu on jo alkanut.
Takaisin sivun alkuun