Kirkon graafinen ilme

Kirkon graafinen ohjeisto esittelee ilmeen ja sen soveltamistavat. Kirkon graafinen ilme perustuu yhtenäiseen typografiaan sekä kirkkaisiin pääväreihin.

Suomen ev.lut. kirkon logo perustuu kirkon omaan Martti-fonttiin ja yläviiteristiin. Tunnusten originaalitiedostot eri käyttötarkoituksiin, löydät Kirkon mediapankista.

Martti on kirkon käyttöön luotu fontti eli kirjasin, joka on olennainen osa yhteistä graafista ilmettä.

Takaisin sivun alkuun