Hyvän käytöksen kortit

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittavat seurakunnille, että epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäistään seurakunnissa valmistelemalla ja hyväksymällä hyvän käytöksen sitoumus ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Suosituksen oheismateriaaliksi pääsopijajärjestön laativat työpaikkojen käyttöön hyvän käytöksen kortit. Kortteja voi käyttää työpaikkakäyttäytymistä koskevan keskustelun tukena. Tarkoitus on tukea hyvää käytöstä edistävää keskustelukulttuuria. Korttien avulla voidaan käydä keskustelua työpaikalla edistettävistä arvoista ja luoda yhteisiä käytäntöjä. Kortteja voi käyttää edellä mainittujen dokumenttien valmisteluprosessissa. Yksittäinen työntekijä voi kiittää kortilla työtoveria hyvästä käytöksestä tai nostaa sen avulla vaikean asian puheeksi. Vihreässä kortissa esitetään 10 teesiä häirinnän lopettamiseksi työpaikalla ja keltaisessa kortissa 10 käskyä häirinnän estämiseksi.

Hyvän käytöksen kortit. Vihreä kortti, kiitos ystävyydestä ja tuesta. Keltainen kortti, puheesi/toimintatapasi häiritsee minua, älätoista tuota toimintaa.

Hyvän käytöksen kortit

Takaisin sivun alkuun