Sielunhoitajan vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus

Sielunhoitokeskustelu on luottamuksellinen. Sielunhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden tarkoitus on suojella sielunhoitoon tulevaa ihmistä. Se koskee kaikkia sielunhoitajia.  Rippisalaisuus sitoo pappia ja lehtoria.

Salassapitovelvollisuus

Kirkkolaissa (652/2023) on säädetty yksityiskohtaisesti salassapitovelvollisuudesta. Rippisalaisuutta koskevan kirkkolain 7 luvun 9 §:n mukaan: “Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa ilmaista eikä myöskään sitä henkilöä, joka papille on uskoutunut”. Rippisalaisuus koskee myös lehtoria. Tämän tarkoituksena on ennen muuta suojata ihmistä, joka on uskoutunut papille. Muita kirkon työntekijöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus (Kirkkolaki 652/2023, 7: 9 §)

Kirkkolaissa (642/2023) todetaan lisäksi: “Jos joku yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan törkeän rikoksen olevan hankkeilla, papin on kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu siihen, papin on annettava asiasta viranomaisille tietoa sen verran kuin on mahdollista asianomaisen tulematta ilmi suoraan tai välillisesti”.

Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Rippisalaisuus ei estä toimimasta uhkaavassa tilanteessa olevan ihmisen puolesta.

Kaikki papin kanssa käytävät luottamukselliset keskustelut eivät kuitenkaan ole rippiä tai sielunhoitoa, eikä niihin sovelleta automaattisesti rippisalaisuuden mukaista vaitioloa. Usein sairaalapapin kanssa keskusteleva ihminen ilmaisee itse asiansa luottamuksellisuuden ja varmistaa sairaalapapin vaitiolovelvollisuuden.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviä diakoniatyöntekijöitä ja muita kirkon työntekijöitä koskee se, mitä vaitiolovelvollisuudesta on säädetty muiden kirkon työntekijöiden osalta.

Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista eikä muutakaan korvausta.

Takaisin sivun alkuun