Seksuaalisuuden ylistys

Työskentelyssä pohditaan Raamatussa ilmeneviä ajatuksia seksuaalisuudesta. Esillä ovat myös hyvin ajankohtaiset teemat, kuten kehollisen itsemääräämisoikeuden kysymys suhteessa seksuaalisuuteen Raamatussa.

Vaihe 1. Ennakkovalmistautuminen 

Lue Laulujen laulu.

Mitä tunteita ja ajatuksia teksti herättää? Mitkä vertauskuvat ja kuvaukset koet kauniiksi? Entä mitkä koet ongelmallisiksi?

Vaihe 2. Yhteinen keskustelu

Lukekaa 1. Kor. 7:1–9. Paavali puhuu puolisoiden keskinäisestä suhteesta avioliitossa. Pohtikaa yhteisessä keskustelussa seuraavia näkökulmia ja kysymyksiä:

  • Minkälaiset käsitykset seksuaalisuudesta ja avioliitosta tulevat näkyviin tekstissä? Missä näet suurimmat erot verrattuna meidän aikamme käsityksiin ja arvoihin? Entä suhteessa Laulujen lauluun?
  • Onko Paavalin tekstissä käsityksiä, joita meidän kannattaisi korostaa selkeämmin tänä päivänä?

Eräiden raamatuntutkijoiden mukaan ilmaisu “miehen on kyllä hyvä olla koskematta naiseen” ei edusta Paavalin omaa käsitystä, vaan siinä kohdassa hän lainaa seurakunnassa käytettyä ilmaisua. Miten tekstikokonaisuuden merkitys muuttuu siinä tapauksessa?

Seksuaalisesta väkivallasta tai pedofiliasta keskusteltaessa korostetaan tänä päivänä hyvinkin vahvasti, että jokaisella yksilöllä on oikeus oman ruumiinsa koskemattomuuteen ja rajojensa määrittämiseen. Paavalin ajatus siitä, että yksilön ruumis ei ole hänen omansa, juontaa sen sijaan luultavasti juurensa siitä, että alkukirkossa oli vahva seksuaalikielteinen ja selibaattia ihannoiva ideaali. Tämä saattoi johtaa siihen, että avioliitossa elävät kristityt lopettivat seksuaalisen kanssakäymisen aviopuolisonsa kanssa.

  • Miten tämä vaikuttaa tekstin tulkintaan?
  • Mihin Paavali mahdollisesti pyrki, ja mitä riskejä hän halusi välttää?
  • Voiko tekstissä esitettyjä neuvoja soveltaa myös samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen?

Työskentelyn suunnittelijat: Emma Audas, Eetu Kejonen ja Björn Vikström

Kaksi ihmistä halaa toisiaan.
Takaisin sivun alkuun