Korjausten rahoitus

Seurakunta voi hakea kirkkohallitukselta avustusta kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen korjaamiseen. Vuodesta 2016 alkaen avustusten pääpaino on suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeiden rahoittamisessa.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015) tuli käytäntöön vuoden 2016 alusta. Näillä tehtävillä tarkoitetaan laissa hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta on myönnetty seurakunnille vuosittain 5-7 miljoonaa euroa. Tällä rahoitetaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevia korjaus- ja konservointihankkeita seurakuntien hakemusten perusteella. Muille seurakuntien rakennuksille sekä suojeltujen kirkkojen muutostöille on ollut jaossa kirkon keskusrahastosta tukea miljoona euroa vuosittain.

Avustuksia haetaan vuosittain kirkkohallitukselta kohderekisteri Basiksesta sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on vuoden viimeinen päivä. Liitteeksi tarvitaan yleensä saman tasoiset suunnitelmat kuin vahvistamispäätösten yhteydessä. Avustusten jakoperusteet julkaistaan kirkkohallituksen yleiskirjeissä, joista viimeisin on nro 27/2021.

Rakennusavustukset kattavat vain muutaman prosentin seurakuntien rakennusten vuosittaisista hoito-, korjaus- ja rakennuskustannuksista. Seurakuntien kannattaa seurata aktiivisesti hankekohtaisia yhteiskilpailutuksia, EU-tukiohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia, sekä energiatukia.

Takaisin sivun alkuun