Monikulttuurisuus

Monikulttuurinen kirkko ja seurakunta

Monikulttuurisuus eli kulttuurien välisyys edistää eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osallisuutta kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

 • Ota mukaan eri syistä maahan muuttaneet ja kansalliset vähemmistömme seurakunnan toimintaan. Anna heidän ajatustensa uudistaa seurakuntaa. 
 • Ota maahan muuttaneet mukaan ja muut vähemmistöt vapaaehtoistyöhön, työharjoitteluun tai työllistä heitä esimerkiksi tukityöllistämisen avulla. Näin autat heitä löytämään yhteisön, oppimaan kieltä ja pääsemään jatkossa paremmin kiinni työelämään.
 • Opettele yhdessä elämisentaitoa, toinen toisensa kunnioittamista, vastavuoroisuutta ja omastaan jakamista.

Kulttuurinen moneus voimavarana

 • Mitä moninaisempi seurakunta on jäseniltään, sitä enemmän se muistuttaa Kristuksen kirkkoa maailmassa.
 • Mitä monikulttuurisempi seurakunta on, sitä enemmän sillä on resursseja käytössään.
 • Mitä avoimempi seurakunta on, sitä paremmin se voi olla osallisuuden yhteisö.

Kulttuurien välisen toiminnan erityispiirteitä

 • osallisuutta edistävä toimintatapa
 • yhdessä elämisentaito ja omastaan jakaminen
 • voimauttava työote
 • moniammatillinen yhteistyö
 • paikallinen verkostoyhteistyö
 • perhekeskeinen työote
 • ekumeenisuusKädet

Takaisin sivun alkuun