Kirkon viestintä

Kirkon viestintä palvelelee seurakuntia ja mediaa. Se välittää ajankohtaista tietoa kirkosta, hoitaa kirkon valtakunnallista viestintää, kampanjoita ja suhteita mediaan. Kirkon viestintä tukee kirkollista ja uskonnollista vuoropuhelua kirkossa ja yhteiskunnassa luterilaisen arvopohjan mukaisesti ja pitää uskoa, kristillisiä ja kirkollisia näkökohtia esillä mediassa. 

Kirkon viestintäohjelma vuoteen 2023

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma 2023 perustuu kirkon Ovet auki -strategiaan.

Kirkon viestintäohjelma
Takaisin sivun alkuun