Sielunhoito

Sielunhoidon arvoja ovat kaiken läpäisevä toivo, lohdutus ja valikoimaton lähimmäisen rakkaus.

Auttavat keskustelut

Jokainen kaipaa välillä kuuntelijaa. Papin, diakonin, diakonissan tai muun kirkon työntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti kaikista elämän asioista. Keskusteluaiheet valitset itse. Keskusteluajan voi sopia tavattaessa, sähköpostilla tai puhelimella. Yhteystiedot löytyvät oman seurakunnan nettisivuilta. Työntekijän voi pyytää käymään kotona ja hänet voi tavata esimerkiksi kahvilassa. Keskustelut ovat maksuttomia.

Sielunhoitajan vaitiolovelvollisuus

Sielunhoitokeskustelu on luottamuksellinen. Sielunhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden tarkoitus on suojella sielunhoitoon tulevaa ihmistä. Se koskee kaikkia sielunhoitajia.  Rippisalaisuus sitoo pappia ja lehtoria.

Sielunhoitajan salassapitovelvollisuus

Kirkkolaissa (652/2023) on säädetty yksityiskohtaisesti salassapitovelvollisuudesta. Rippisalaisuutta koskevan kirkkolain luvun 7, pykälän 9 mukaan yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa ilmaista eikä myöskään sitä henkilöä, joka on papille uskoutunut. Rippisalaisuus koskee myös lehtoria. Muita kirkon työntekijöitä sitoo laissa säädetty vaitiolovelvollisuus. On kuitenkin huomattava, että kaikki papin kanssa käydyt keskustelut eivät ole sielunhoitoa.

Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Rippisalaisuus ei estä toimimasta uhkaavassa tilanteessa olevan ihmisen puolesta. Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista eikä muutakaan korvausta.

Takaisin sivun alkuun