Elämäntilanteet ja ilmiöt

Diakonia kohtaa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. Syrjäytyminen ja ulkopuolelle jääminen voivat olla seurausta monenlaisista elämäntilanteista tai ilmiöistä. Diakoniatyössä edistetään yhteyttä toisiin ihmisiin, mikä tuo turvaa ja lisää hyvinvointia.

Kirkko ja seurakunnat voivat toiminnallaan luoda yhteisöllisyyden sekä osallisuuden tunnetta myös niille, joiden sosiaalinen tukiverkosto on syystä tai toisesta vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan. Jokainen ihminen on arvokas ja hänellä on oikeus hyviin läheisyyden sekä yhteisöllisyyden kokemuksiin.

Diakoninen perhetyö

Diakonisen perhetyön periaatteina ovat perhe- ja voimavaralähtöisyys, jota tehdään perheen ehdoilla. Yhteistyösuhteessa korostuvat tasavertaisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteet. Oleellista ja ensisijaista on perheen sisäisten voimavarojen tukeminen ja perheyhteyden vahvistaminen, mutta selviytyminen edellyttää usein myös perheen ulkoisten voimavarojen vahvistamista. Perhetyössä tehdään yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Diakonisen perhetyön menetelmiä ovat kotikäynnit ja perheille suunnattu ryhmätoiminta. Kotikäyntien avulla voidaan etsiä avun tarpeessa olevia perheitä ja viedä tukea kotiin. Ryhmätoiminta tavoittaa puolestaan pienten lasten vanhempia, mahdollistaen viriketoimintaa, vertaistukea ja keskinäisen kohtaamisen.

Diakoniatyön kautta voi saada myös taloudellista tukea ja neuvontaa. Seurakunta myöntää avustuksia ja sitä voidaan  anoa diakoniatyöntekijän kanssa myös Kirkon diakoniarahastosta.

Takaisin sivun alkuun