Sosiaalinen hyvinvointi ja ihmissuhteet

Yhteys toisiin ihmisiin tuo turvaa ja lisää hyvinvointia. Diakoniassa halutaan kohdata syrjäytymisvaarassa olevat ja lisätä osallisuutta.

Sosiaalisen hyvinvoinnin taustalla vaikuttavat niin toimivat lähisuhteet kuin eri ryhmiin kuulumisen tunne ja sitä kautta osallisuuden kokemukset.

Ihmissuhteet ja niiden toimivuus ovat oleellisia sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Ihminen kaipaa yhteyteen muiden ihmisten kanssa. Läheisyyden tarve eli halu kuulua ryhmiin, tulla hyväksytyksi sekä olla rakastettu ja antaa rakkautta on yksi ihmisen perustarpeista.

Kirkko ja seurakunnat pyrkivät toiminnallaan luomaan yhteisöllisyyden sekä osallisuuden tunnetta myös niille, joiden sosiaalinen tukiverkosto on syystä tai toisesta vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan. Jokainen ihminen nähdään arvokkaana sekä oikeutettuna hyviin läheisyyden sekä yhteisöllisyyden kokemuksiin.

asiantuntija

Tiina Saarela

+358503448573

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun