Kirkon tutkimus ja koulutus

Tutkimusta ja koulutusta kirkon työn kehittämiseksi. Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen tehtävänä on kirkon, uskonnollisen elämän ja yhteiskunnan muutosten tutkimus sekä henkilöstön koulutus, koulutuksen koordinointi ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen.. Yksikkö toimii kirkkohallituksen erillisyksikkönä kansliapäällikön alaisuudessa. Toimipaikat ovat Helsingissä ja Järvenpäässä.

Tutkimus – lue lisää

Tutkimustoiminnan tehtävänä on tutkia kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosta.

Tutkimustieto tukee toimintaympäristön muutoksen ennakointia, toiminnan suunnittelua ja viestintää seurakunnissa, hiippakunnissa ja Kirkkohallituksessa. Tutkimustuloksia julkaistaan sekä yksikön julkaisusarjassa että muilla foorumeilla. Yksikkö myöntää apurahoja vuosittain kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen tutkimukseen.

Koulutus – lue lisää

Koulutustoiminnan tehtävänä on kirkon henkilöstön koulutus, henkilöstökoulutuksen koordinaatio, koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta, asiantuntijatehtävät sekä koulutustoimintaa tukevat majoitustoiminta ja kokouspalvelut.

Henkilöstökoulutusta koordinoidaan verkostomaisessa yhteistyössä kirkon virkaan kouluttavien laitosten, kirkollisten palvelujärjestöjen sekä muiden koulutuspalvelujen tuottajien kanssa. Kirkon henkilöstön osaamisen kehittämiseksi suunnattu koulutustarjonta kootaan vuosittain Kirkon henkilöstökoulutuskalenteriin. Kirkkohallituksen koulutuspoliittista vaikuttamistoimintaa tehdään yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Kirkkohallituksen muiden osastojen, erityisesti Toiminnallisen osaston kanssa.

Takaisin sivun alkuun