Kirkkohallituksen päätökset viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

Kirkkohallitus antaa kirkkojärjestyksen (657/2023) 5 luvun 13 §:n 1 momentin 4 kohdan a-alakohdan mukaan tarkempia määräyksiä muilta viranhaltijoilta kuin papilta ja lehtorilta vaadittavasta tutkinnosta.

Tutkintopäätökset

Klikkaa viran nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot.

Virka / viranhaltija

Diakonian virka ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), diakonissa tai
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), diakoni

tai

 • kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 162) 2 §:n tai 3 §:n mukainen tutkinto ja opinnot. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nrolla 162 julkaistun kirkkohallituksen päätöksen 6 §:n 3 momentissa sanotaan.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Tietoa tutkintoa täydentävistä opinnoista:

Lisätiedot

asiantuntija Helena Tuominen

Virka / viranhaltija

Kanttorin virka

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

Korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (taso C)

 • musiikin kandidaatti;
 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, musiikkipedagogi (AMK)
 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (AMK).

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka (taso B)

 • musiikin maisterin tutkinto;
 • filosofian tai kasvatustieteen maisterin tutkinto, jossa pääaineena on musiikkikasvatus;
 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, muusikko (ylempi AMK) tai musiikkipedagogi (ylempi AMK).

Ylintä tutkintotasoa edellyttävä kanttorinvirka (taso A)

 • Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan (taso B) tarkoitettu tutkinto ja tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa tasolla A tehty suoritus urkujensoitossa, laulussa tai kuoronjohdossa;
 • Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan (taso B) tarkoitettu tutkinto sekä siinä suoritetun syventymiskohteen lisäksi taso B joko kuoronjohdossa, laulussa tai urkujensoitossa; musiikin maisterin tutkinnon lisäksi suoritettu kirkkomusiikin harjoittamiseen liittyvä tai sitä tukeva:

a) toinen musiikin maisterin tutkinto;
b) musiikin lisensiaatin tutkinto;
c) musiikin tohtorin tutkinto.

TAI kaikissa kanttorin viroissa

 • kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 163) 2 §:n / 3 §:n / 4 §:n mukainen tutkinto sekä 5 §:n mukaiset opinnot. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nrolla 163 julkaistun päätöksen 9 §:n 3 momentissa sanotaan.

Esimerkki sisältää vaihtoehtoisia tekstejä. Ne on erotettu /-viivalla toisistaan. Valitse niistä vain yksi.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Lisätietoa myöhemmin.

Lisätiedot

Lisätiedot Teija Tuukkanen

Virka / viranhaltija

Lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan virka ja tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), diakoni tai
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), diakonissa
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja
 • humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyönohjaaja

ja

 • tähän tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä;

tai

 • muu soveltuva korkeakoulututkinto ja sen lisäksi vähintään 25 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä kansainvälisen työn erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen (KL 6:14)

tai

 • kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 178) 2 §:n mukainen tutkinto ja opinnot. Kirkkohallituksen ja piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 178 julkaistun päätöksen 5 §:n 2 momentissa sanotaan.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Lisätiedot

asiantuntija Vesa Häkkinen

Virka / viranhaltija

Nuorisotyönohjaajan virka ja nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viran haltija

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja

tai

 • humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyönohjaaja

tai

 • kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 164) 2-3 §:n mukainen tutkinto ja opinnot tai 4 §:n mukainen tutkinto ja opinnot. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot tai koulutukset huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 164 julkaistun päätöksen 7 §:n 3 momentissa sanotaan.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Tietoa tutkintoa täydentävistä opinnoista:

Lisätiedot

Marja Pesonen

Virka / viranhaltija

Perheneuvojan virka ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virka

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinto ja koulutus

 • virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on ensisijaisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai yhteiskunnallisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai teologian maisterin tutkinto (TM).

ja

 • vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen (Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 653/2023 2:10).

tai

 • kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 161) 2 §:n mukainen tutkinto ja koulutus. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 161 julkaistun päätöksen 5 §:n 3 momentissa sanotaan.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Perheneuvojalta ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haltijalta vaaditaan virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi

Perheneuvonnan erityiskoulutus (60 opintopistettä) tai sitoutuminen sen suorittamiseen (653:2023 2:10). Erityiskoulutuksen pääsykriteereinä ovat

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (ks. yllä)
 • hyväksytty tulos soveltuvuustestauksesta
 • vähintään 50 prosenttia työajasta perheneuvontatyössä
 • vähintään 1,5 vuoden määräaikainen virka
 • työnantajan suostumus koulutukseen osallistumiseen.

Toistaiseksi voimassa olevassa virassa olevan tulee sitoutua koulutuksen suorittamiseen, mutta myös häneltä edellytetään myönteistä tulosta soveltuvuustestauksesta.

Lisätiedot

Sari-Annika Pettinen

Virka / viranhaltija

Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltija

Tutkintopäätös ja perustelut

Tutkinnon nimi, johon tutkintopäätöksessä vaaditut opinnot on integroitu

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK),  varhaiskasvatuksen ohjaaja

tai

 • kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto

Esimerkki päätöksen käyttämisestä työpaikkailmoittelussa

Viranhaltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 165) 2-3 §:n mukainen tutkinto ja opinnot tai 4 §:n mukainen tutkinto ja opinnot. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot tai koulutukset huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 165 julkaistun päätöksen 7 §:n 3 momentissa sanotaan.

Tutkinnon täydentäminen tutkintopäätöksen mukaiseksi

Tietoa tutkintoa täydentävistä opinnoista Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Marja Pesonen

Takaisin sivun alkuun