Webinaarit ja verkostot

Tulevat kasvatuksen ja perheasioiden webinaarit

Alla olevalla listalla on linkit, joista pääset mukaan webinaareihin

Polun työstöpäiviltä striimattua keskustelutilaisuus ke 17.4. klo 13-14.30 Johtaminen, osallisuus ja yhdessä tekeminen Polulla. Keskustelijoina Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen, vaikuttajanuori Milo Helenius, kirkkoherra Janne Hatakka, keskustelun juontajina Eriikka Jankko Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista ja Katri Vappula Kirkkohallituksesta.

Linkki tilaisuuteen: Johtaminen, osallisuus ja yhdessä tekeminen Polulla

Mahiksessa tuetaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia, pääosin 13–17-vuotiaita, nuoria oman elämänhallinnan vahvistamisessa ja osallisuuden kokemusten saamisessa. Mahis toiminnassa voi hakea taloudellista tukea nuorten suunnitteleman yhteisen toiminnan toteuttamiseen. Mahis-tukea voivat hakea Mahis-koulutuksen käyneet ohjaajat kokoamansa nuorten ryhmän kanssa. Tuki on tarkoitettu Mahis-ryhmän suunnitteleman ja toteuttaman projektin toimintakuluihin. Mukana kehittämispäälikkö Saara Kallio-Kokko (Mahis/Nuorten Akatemia)

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlhZGJmY2MtOWE3MS00ZWRkLWE1NzItYzI4M2Q1NjM3OWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%22951aa01e-4962-4c66-a7c6-666d04236f32%22%7d

Turvallista leirikesää!

Leiriturvallisuuswebinaari Teamsissa ma 13.5.2024 klo 14.30-16.00. Ei ennakkoilmoittautumista.

  • Vesi- ja rantaturvallisuus leirillä
  • Lääkehoito leirillä
  • Osallistujan ja työntekijän leiritaidot ja -valmiudet
Turvallista leirikesää -webinaarin materiaalit ovat Turvallinen seurakunta -sivuston Usein kysytyt kysymykset -sivulla.

Kouluikäisten polulla -virtuaalikahvit (Teams) – Linkki vie teams-kanavalle, josta pääset mukaan virtuaalikahveille ke 15.5. klo 14-15

EU:n nuoriso-ohjelmista tukea ja resursseja omaan työhön. Työkaluja nuorten kanssa toimimiseen, itsensä ja yhteisön kehittämiseen. Miten nämä taittuu kirkon nuorisotyöhön?
Mukana vastaava asiantuntija Mauri Uusilehti Erasmus+ nuorisoalalle, Euroopan solidaarisuus(OPH)

Menneiden webinaarien mahdolliset tallenteet, materiaalit ja keskustelut ovat kyseisen webinaarin aiheen mukaisella Teams-kanavalla tai kasvatuksen Plussa-sivuilla.

Kasvatuksen ja perheasioiden teams-verkostomme

Voit liittyä tiimeihimme alla olevista linkeistä. Tiedotamme näissä tiimeissä ajankohtaisista aiheista. Tiimit toimivat keskustelun ja materiaalijaon alustoina.

Kasvatuksen ja perheasioiden some-kanavia

Kirkkohallituksen some-kanavat

Muiden kuin Kirkkohallituksen ylläpitämiä some-kanavia, joissa käydään ajankohtaista keskustelua

Takaisin sivun alkuun