Yksinäisyys

Mitä yksinäisyys on?

Yksinäisyyttä on jatkuvaa, toistuvaaa ja pitkittynyttä kokemusta. Se eroaa hetkittäisestä yksinäisyyden kokemuksesta, joka on kaikille tuttu.

Jokainen kokee yksinäisyyttä jossain elämänsä vaiheessa. Sitä voivat aiheuttaa esimerkiksi elämänmuutokset, kuten muutto, muutokset työssä tai opiskelussa, ero tai läheisen menettäminen.

Yksin eläminen ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Yksinolo puolestaan tarkoittaa itse valittua ajankäyttöä.

Sosiaalista yksinäisyyttä on kuvattu osuvasti kuiluna toivottujen ja olemassa olevien sosiaalisten suhteiden välillä. Sosiaalisessa yksinäisyydessä tärkeät ihmissuhteet ja verkostot puuttuvat tai ovat vähäisiä.

Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu – se, että koemme yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta olemassa olevissa sosiaalisissa suhteissamme. Voimme myös kokea yksinäisyyttä ihmisten keskellä, ystävyys- ja perhesuhteissa.

Apua yksinäisyyteen

Takaisin sivun alkuun