Hiippakunnalliset toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä

Mikäli seurakunnissa ilmenee ylilyöntejä ja väärinkäytöksiä suhteessa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen, niihin pitää puuttua välittömästi.

Toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä määritellään hiippakunnissa ja niitä voidaan täsmentää seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä. Ohjeiden häirinnästä tai hyväksikäytöstä ilmoittamista varten on tärkeää olla helposti löydettävissä sekä hiippakunnan että jokaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän nettisivuilla. Ohjeiden tulee olla sävyltään tukea tarjoavia. Ne kirjoitetaan ajatellen ihmistä, joka on joutunut väärän kohtelun uhriksi.

Nettisivuilla ilmaistaan yhteystiedot henkilöille, joihin voi ottaa yhteyttä halutessaan kertoa seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä. Hiippakuntien tai seurakuntien /seurakuntayhtymien valitsemiksi häirintäyhdyshenkilöiksi tulee aina nimetä mies ja nainen. On hyvä, jos heillä on terapeuttista, sielunhoidollista tai muuta psykologista osaamista. On syytä harkita mahdollisuutta kutsua yhteyshenkilö myös kirkon perheneuvonnasta. Rakenne voisi olla esimerkiksi 2 seurakunnan yhteyshenki löä +1 perheneuvonnan yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on ottaa vastaan yhteydenotot liittyen seurakunnan/seurakuntayhtymän hyväksikäyttö ja häirintätapauksiin ja keskustella tapahtuneesta uhrin tai tapahtunutta todistaneiden kanssa.

Yhteyshenkilö voi tarjota tukeaan pidempään tai ohjata uhria muun avun piiriin. Aina kun on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, yhteyshenkilö ohjaa uhria ottamaan yhteyttä myös poliisiin ja on tarvittaessa siinä tukena. Alaikäisen uhrin kohdalla yhteyshenkilö on tilanteesta riippuen yhteydessä myös alaikäisen vanhempiin sekä lastensuojeluun. Yhteyshenkilöiden on hyvä tutustua paikalliseen poliisin seksuaalirikoksista vastaavaan asiantuntijaan, ja yhteistyöstä on hyvä sopia jo rakenteen luomisvaiheessa. Tukea voi saada esimerkiksi rikosuhripäivystys RIKUn, Raiskaus kriisikeskus Tukinaisen tai kirkon perheneuvonnan psykoterapiaosaamisen kautta.

Yhteyshenkilöt tarvitsevat tehtävään koulutusta, säännöllistä työnohjausta sekä konsultoinnin mahdollisuuden.

www.tukinainen.fi
www.riku.fi

Takaisin sivun alkuun