Piispainkokouksen tehtävät

Piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä koskevia asioita. Asialistalle kuuluvat esimerkiksi kirkon oppiin, jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, pappien koulutukseen ja hiippakuntien hoitoon liittyvät asiat sekä ekumenia, lähetystyö ja uskontojen kohtaaminen.

Piispainkokousten päätösten luonne

 • Piispainkokouksen päätökset ovat sitovia niissä tapauksissa, jotka kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä nimenomaan määritellään piispainkokouksen päätettäviksi. Muissa asioissa päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.
 • Osa valmisteluista tapahtuu kirkolliskokouksen toimeksiantojen pohjalta.
 • Piispainkokous ei käsittele tuomiokapitulien toimivaltaan kuuluvia asioita kuten yksittäisiä pappeja koskevia päätöksiä.

Piispainkokouksen tehtävänä on kirkkojärjestyksen 5 luvun 10 § mukaan

 • käsitellä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita
 • käsitellä kirkon ykseyttä, ekumeenisia suhteita, kirkon lähetystehtävää ja kirkon suhdetta muihin uskontoihin koskevia asioita sekä päättää kirkon edustamisesta näissä kysymyksissä
 • tehdä esitys kirkolliskokoukselle kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä ja tämän aseman lakkauttamisesta
 • antaa kirkkojärjestyksen täytäntöönpanosta tarkempia määräyksiä asioissa, jotka koskevat:
  • kirkkoon liittyvälle annettavaa opetusta
  • edellytyksiä, joilla yksittäistapauksessa toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan tai yhteisön pappi voi suorittaa kirkollisia toimituksia taikka muun kristillisen kirkon kastettu jäsen osallistua ehtoolliseen
  • rippikoulua, rippikoulun pitämistä koskevaa lupaa tai rippikoulussa käytettäviä oppikirjoja
  • pappisvirkaa
  • papin tai lehtorin virkaa tai tällaiseen virkaan pyrkivältä vaadittavaa tutkintoa ja täydennyskoulutusta
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle.
Takaisin sivun alkuun