Tarkoituksenmukaiset toimintatilat

Toimitiloja ja niiden ympäristöä on tärkeää tarkastella turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes päivittää säännöllisesti fyysiseen toimintaympäristöön liittyviä säädöksiä ja tietoja erilaisiin tuotteisiin liittyvistä riskeistä ja turvallisuusohjeista. Siksi turvallisuusvastaavien on tärkeää seurata Tukesin verkkosivuja.

Seurakunnan hallinnoimien ja käyttämien rakennusten tulee olla kestäviä ja turvallisia sekä toimintaan nähden tarkoituksenmukaisia. Rakennuksia, kuten majoitus- ja kokoontumistiloja, sekä rakennuksiin verrattavia tiloja, kuten telttoja ja grillikatoksia rakennettaessa tulee ottaa huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset sekä pelastuslainsäädännön mukaiset paloturvallisuusmääräykset. Tilapäisessä käytössä olevat majoitustilat tulee varustaa palovaroittimella ja alkusammutusvälineistöllä. Jos majoitutaan kamiinalla tai vastaavalla laitteella lämmitettävissä tiloissa, tulee paloturvallisuus järjestää jatkuvalla valvonnalla. Seurakunnan kiinteistöhuollosta vastaava henkilö on vastuussa rakennusten turvallisuusasioista. Seurakunnan koneille ja laitteille tulee nimetä vastuuhenkilö. Koneet ja laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti huoltosuunnitelman mukaan ja siitä on pidettävä kirjaa.

Tilojen tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida ja kehittää käyttäjälähtöisesti. Rakennusten ja niiden ympäristön tulee olla esteettömiä ja kulkureittien selkeästi opastettuja. Aistivammaisten apuna voidaan käyttää opastenaruja tai äänimerkkejä. Rakennuksissa ja niiden ympäristössä on oltava riittävä valaistus kaikkina vuorokauden aikoina. Vanhuksilla tai monilla vammaisillä henkilöillä on vaikeuksia nähdä hämärässä, sen tähden myös kulkureitit on valaistava. Lumenluonnista ja liukastumisriskin vähentämisestä on huolehdittava. Onko vaarana, että katolta putoaa lunta tai jäätä?

Sikäli kuin mahdollista, esimerkiksi lasten kokoontumistilat tulisi suunnitella mitoitukseltaan ja sisällöltään lapsilähtöisesti. Vastaavasti toimitiloissa tulee huomioida äänieristys oikeisiin kohtiin, riittävät kulkuväylät ja fyysisen turvallisuuden varmistavat kalusteet.

Miten on otettu huomioon toimintatilojen soveltuvuus lapsille? Ovatko tilat lapsen kokoiset? Onko tila turvallinen lapsen kannalta? Millaiset ovat ovet, ikkunat, hyllyt, kaapit jne.? Voiko lapsi satuttaa niihin itsensä? Ovatko huonekalut ja käyttöesineet lapsille suunniteltuja?

Tilat määrittävät pitkälti myös toiminnan sisältöä. Ovatko käytettävissä olevat tilat lasten kannalta mielekkäät? Millaisia ulkoilumahdollisuuksia on tarjolla? Ovatko ne lapsiystävällisiä ja valvonnan kannalta riittävän turvallisia? Miten huolehditaan siitä, että tila riittävän virikkeellinen oppimisympäristönä? Onko tila riittävä lapsiryhmän kokoon nähden?

YM.fi – Rakentamismääräykset
Suntion käsikirja
Työturvallisuus hautausmaalla -käsikirja

Takaisin sivun alkuun