Omatoiminen vapaaehtoistoiminta

Omatoiminen vapaaehtoistoiminta on resurssi

Omaehtoinen vapaaehtoistoiminta on itseorganisoituvaa omatoimisuutta. Se on piilossa oleva käyttämätön voimavara, joka löytyy antamalla tilaa ja luottamusta.
• Korostuu aktiivinen osallistuminen ja omatoiminen tekeminen.
• Motivaatio lähtee itsestä.
• Helpot raamit toteuttaa.
• Itsestään lähtevä toiminta on tyypillisesti joustavaa, innovatiivista ja rakentuu
vahvasti toimijoiden autonomiaan.
• Yksilölle hyvin tärkeiden ja henkilökohtaisten asioiden parissa toiminen -> arvot
• Auttamisen halu on vahva.

Ominaispiirteitä omatoimiselle vapaaehtoistoiminnalle

  • Kuka tahansa voi ottaa toiminnasta vastuuta tai mistä tahansa
  • toiminnan osa-alueesta, johon tuntee kiinnostusta
  • Vastuu toiminnasta on niillä, jotka tekevät työt, ei demokraattisesti
  • äänestetyillä edustajilla.
  • Toiminnalla voi olla selkeä suunta tai visio, on toimintamuotoja vaikea
  • suunnitella etukäteen, koska toiminta syntyy vahvasti innostuksesta.

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun