Merkitys 22-

Olen kristitty. Seurakunnassa saan olla kristitty itselleni merkityksellisellä tavalla.

Kuvassa ristikoru avatulla kämmenellä.

Polun ikäkausiajattelu kattaa 0–21-vuotiaat. 22-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta Polku kuvaa vain tavoitelauseet: Olen kristitty. Seurakunnassa saan olla kristitty itselleni merkityksellisellä tavalla.

Millenniaalien kirkko ohjelma (aikuisten polut) jatkaa siitä, mihin Polku-toimintamalli päättyy. Millenniaalien kirkko -tavoitteet ovat:

  • Nuoret ja nuoret aikuiset kokevat kasteen ja kirkon jäsenyyden itselleen merkityksellisinä asioina, ja haluavat tuoda lapsensa kasteelle
  • Kokemus kirkon jäsenyydestä lujittuu ja monipuolistuu, jäsenyys on yhä selvemmin tietoinen valinta.
  • Seurakuntiin syntyy uutta merkityksellistä yhteisöllisyyttä, jota rakentaa seurakuntalaisten aloitteellisuus, osaaminen ja yhdessä tekeminen.

Millenniaalien polut – Reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon

Julkaisu kokoaa tietoa Y- ja Z -sukupolvista ja viitoittaa seurakunnalle tapoja ihmisten kohtaamiseen heidän omia lähtökohtiaan kunnioittaen.

Katso tästä

Takaisin sivun alkuun