Uiminen ja vesillä liikkuminen

Vesistön rannalla sijaitsevien leiripaikkojen yhteydessä tulee ottaa huomioon vesi turvallisuus. Ranta varustetaan riittävällä määrällä pelastusveneitä ja/tai renkaita. Uimapaikalle sijoitetaan ilmoitustaulu, jossa on hälytys ja ensiapuohjeet. Ilmoitustauluun voi lisäksi merkitä muut varoitukset ja kiellot. Pohjalla olevista isoista kivistä tai moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttökiellosta voidaan mainita. Lisäksi tulee ottaa huomioon Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliiton laatimat uimarantojen turvallisuussuositukset. Näissä mainitaan mm. turvallisen uintialueen merkitseminen, rannan pohjan tarkastaminen säännöllisin väliajoin, ensiapu ja pelastusvälineet ja hälytysjärjestelmä.

Avantouintipaikkojen suunnittelussa voidaan käyttää apuna Tukesin avantouinnin turvallisuutta koskevia tietokortteja.

Uinti

 • Uimapaikka on aina tutkittava, ennen kuin uimarit päästetään veteen. Tuttukin ranta on tarkistettava talven jäljiltä. Hyppytorneja ei lainkaan suositella.
 • Uida saa vain uimapaikalla. Uintialueen tulee olla aina rajattu.
 • Koskaan ei saa sukeltaa veteen, jos pohjaa ei ole ensin tutkittu.
 • Uida saa vain valvotusti. Uimaan saa mennä vain valvojan ollessa paikalla ja hänen luvallaan.
 • Uimavalvojiksi valitaan pelastustaitoisia aikuisia. Valvojien määrä pitää suhteuttaa uimareiden määrään ja kun on kysymys ryhmästä, on tarpeen nimetä ”pelastuspari”. Heidän tulee kyetä pelastamaan uhri alueen vaativimmastakin kohdasta.
 • Uimavalvojia tulee kouluttaa ja ohjeistaa. Valvojien tehtävänä on myös ehkäistä onnettomuuksia esimerkiksi puuttumalla riskikäyttäytymiseen. Uimavalvoja ei voi tehdä muuta, esimerkiksi selailla puhelintaan, valvonnan aikana.
 • Uimarit jaetaan uimapareihin, jotka pitävät huolta, että kaverikin tulee rannalle. Tämä on hyvä tapa kontrolloida suuren joukon uimista.
 • Koskaan ei pidä mennä uimaan yksin.
 • Hyvä tapa on pitää leirin uima-ajat päivittäin samoina.
 • Uimapaikalla tarvitaan pelastusvene ja pelastusvälineitä.

Veneily

 • Kun liikutaan vesillä, on kaikille oltava pelastus tai kelluntaliivi.
 • Käytössä olevien veneiden toimintakunto on tärkeää varmistaa.
 • Se vesialue, jolla veneillä, jollilla, kanooteilla ja polkuveneillä saa liikkua, tulee merkitä tai sopia.
 • Veneitä käytettäessä on rannalle jäätävä aina yksi vene mahdolliseen pelastus tehtävään.
 • Vesillä liikkumista on aina valvottava.
 • Pienveneessä pidetään aina pelastusliivit päällä. Liivit tulee kiinnittää kunnolla myös haaroista.
 • Kelluntaliivit pitävät kyllä pinnalla, mutta vain pelastusliivit kääntävät tajuttoman oikeaan asentoon. Liivien kelluttavuus tulee testata vuosittain.

Uintialue ja veneellä tai kanootilla liikuttava reitti on merkittävä selvästi, jotta myös kuurot tai huonokuuloiset henkilöt voivat liikkua turvallisesti. Heidän kanssaan on hyvä sopia visuaalisesta tavasta viestiä uimassa tai vesillä liikuttaessa.

Takaisin sivun alkuun