Kiinteistöt

Seurakunnat omistavat yli 8000 kiinteistöä, joista pinta-alallisesti suurin osa noin 160 000 hehtaaria on metsää. Seurakuntien kiinteistöillä sijaitsee yli 7 000 rakennusta, joiden ylläpitoon ja hoitoon käytetään noin neljännes seurakuntien käyttötalousmenoista. Lue lisää kirkollisesta kulttuuriperinnöstä kulttuuriperinnön omilta nettisivuilta.

Valokuva ulkoapäin hirsirakenteisesta ja paanukatollisesta Petäjäveden vanhasta kirkosta.

Kiinteistöjen hallintajärjestelmä Basis

Kaikilla seurakunnilla on käytössä kohderekisteri Basis, jolla seurakunnat ylläpitävät reaaliaikaista perustietoa kiinteistöistään, rakennuksistaan ja arvoesineistöstään. Basis-järjestelmään kirjaudutaan nettiselaimella, johon seurakuntien kiinteistöistä vastaavat työntekijät voivat saada käyttäjätunnukset. Basiksen kustannuksista vastaa Kirkon Keskusrahasto. Basiksesta saatavaa tilastotietoa rakennuksista löytyy Kirkon tilastot -sivustolta. Basiksen lisäksi seurakunnilla voi olla käytössä muita hankkimiaan kiinteistöjohtamisen ohjelmistoja. Kaikkea kiinteistötoimen työtä ohjaa seurakunnan laatima kiinteistöstrategia.

Kiinteistöstrategia

Seurakuntien on tarpeen laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia. Siinä määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä. Strategian laajuus ja perusteellisuus riippuu seurakunnan kiinteistö- ja rakennuskannasta. Strategiasta tulee käydä ilmi rakennusten käytön ja kuntotason edellyttämä toimenpidetarve. Strategiassa voidaan linjata esimerkiksi korjaustarvetta ja ajankohtaa tai rakennuksesta luopuminen. Lisätietoa kiinteän omaisuuden luovuttamisesta saa yleiskirjeestä 24/2023. Seurakuntien tulisi kiinteistönpidossaan kiinnittää huomiota mm. tilojen käyttöasteeseen ja siihen liittyen lämmitykseen. Vanhojen kirkkojen kohdalla on aina myös selvitettävä korjausten tai muutosten vaikutukset niissä olevan kulttuuriperinnön ja taideteosten säilymisolosuhteisiin. Strategiassa tarvittavat taustatiedot talletetaan ja päivitetään Basis-järjestelmään.Kirkkohallitus hyväksyi täysistunnossa 23.2.2021 Kiinteistöstrategiamallin seurakunnille, joka ladattavissa seurakuntien työntekijöiden intranetistä Sakastista.

Takaisin sivun alkuun