Ihmiselle hyvä polku

Ihmiselle hyvä polku -työskentely erilaisten ihmisten näkökulmista

Tavoite: Tarkastellaan Polkua valittujen teemojen tai ihmisryhmien kautta. Tarkastelun kautta nähdään millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota, jotta rakentuu Polku, jonka jokainen voi tuntea omakseen ja löytää siitä itselleen liittymäpintoja.

Ryhmätyöskentely

 • Valitkaa yksi ikävaihe, jota alatte tarkastella
 • Pohtikaa yhdessä, mitä kaikkea seurakunta tarjoaa osallistujille tämän ikävaiheen äärellä. Millaisia asioita toivoisitte lisää, mitä voisi olla vähemmän tai mitä ilman olisi riittävästi?
 • Jakaantukaa ryhmiin. Kaikki ryhmät työskentelevät yhä saman ikävaiheen äärellä.

Jokainen ryhmä valitsee yhdet silmälasit eli yhden ihmisen näkökulman. Ryhmä tarkastelee nyt Polun ikävaihetta valitsemiensa silmälasien lävitse. Mitä Polku nyt tarjoaa kyseiselle ihmiselle? Mitä Polulla pitäisi muuttua, jotta myös hän löytäisi siltä paikkansa?

Esimerkkejä näkökulmista:

 • Yksinhuoltaja äiti
 • Monikulttuurisen perheen nuori
 • Kastamaton teini
 • Sateenkaariperheen vanhempi
 • Some-aktiivi
 • Joka toinen viikko -isä
 • Juuri eläköitynyt mummo
 • Klassisen musiikin rakastaja

Kysymyksiä työskentelyn avuksi:

 • Mitä on tai voisi olla jokaiseen ikävaiheeseen sellaista, että seurakunta ei unohda niitä ketkä eivät osallistu toimintaan?
 • Miten seurakunta voisi olla yhteydessä jokaisessa ikävaiheessa lapseen, nuoreen, perheeseen, pariskuntaan jne.?
 • Millaisia keinoja työyhteisöllä tulisi olla, jotta perheiden kohtaaminen ja kuuleminen olisi perhelähtöistä ja sensitiivistä?
 • Voiko perhe olla mukana seurakunnan toiminnassa omista lähtökohdistaan, mahdollisuuksistaan ja tarpeistaan käsin?
 • Millaisia mahdollisuuksia perheellä on kokea osallisuutta ja olla mukana seurakunnan toiminnassa silloin, kun he eivät voi osallistua seurakunnan toimintaa tiettynä aikana ja tietyssä paikassa?
 • Puhukaan lopuksi yhteisesti miten silmälasit muuttivat ikäkauden tarkastelua? (Esteitä tai haasteita, uusia mahdollisuuksia, tms.)
  Takaisin sivun alkuun