Työryhmät ja toimikunnat

Piispainkokouksen alaisuudessa toimii neljä pysyväisluonteista toimikuntaa, jotka piispainkokous on asettanut seuraamaan ja edistämään piispainkokouksen vastuuseen kuuluvia toimialueita. Piispainkokous asettaa tarvittaessa myös määräaikaisia työryhmiä päätösten valmistelua varten.

Takaisin sivun alkuun