Seurakuntien tukeminen ja kehittäminen

Kirkon tutkimus ja koulutus tukee seurakuntatyön kehittämistä

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön koulutustoiminnassa tuetaan seurakuntien työntekijöiden osaamisen syventymistä ja heidän edistymistään kirkon työn kehittäjiksi. Koulutuksissa hyödynnetään konkreettisia kokemuksia seurakuntatyöstä. Opiskelijoiden kehittämistehtävät ja hankkeet liittyvät kiinteästi seurakuntatyön kehittämiseen.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön asiantuntijat kehittämisen apuna

Koulutustoiminnan ohella koulutuksen asiantuntijat toimivat myös seurakuntien työyhteisöjen ja seurakuntatyön kehittämisen kumppaneina. Tavoitteena on konsultatiivinen ja työnohjauksellinen työote, jossa vahvistetaan seurakunnan omaa vastuuta työnsä kehittämisestä.

Tarvittaessa asiantuntijat myös osallistuvat sekä paikallisseurakuntien että kokonaiskirkon laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Esimerkiksi jokin Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen vastuulla oleva koulutus voidaan toteuttaa paikallisesti tai alueellisena koulutuksena. Tarvittaessa voidaan rakentaa erityinen koulutus vastaamaan yhteisön tarpeisiin. Joskus Kirkon tutkimus ja koulutus voi auttaa seurakuntaa löytämään luontevan yhteistyökumppanin (hiippakunnan, järjestön tai kouluttavan laitoksen) konkreettisen hankkeen toteuttamiseen.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön keskeinen tehtävä on tukea seurakuntia kirkon perustehtävän toteuttamisessa.

Takaisin sivun alkuun