Ihme 15

Rippikoulu vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa elämään kristittynä.

Kuvassa jalat, joista toinen on skeittilaudan päällä.

Ihme-teema

Nuori on ihme. Usko on ihme. Kirkko on ihme. Elämä on ihme. Rippikoulussa eletään Jumalan kasvojen edessä ja ihmetellään elämää. Ihme-ikäkausi on vuoden mittainen ja perustuu Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma 2017 sellaisenaan. Tavoitteet ja sisällöt nousevat tästä suunnitelmasta.

Unelmia tavoiteltaviksi

 • Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa. 
 • Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.  
 • Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen. 
 • Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.  
 • Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.  
 • Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.

Yhteydenpito rippikoulun jälkeen -manuaali

Avaa tästä

Polku ulottuu myös kotiin ja verkkoon

Kotiseurakunta kutsuu nuoren rippikouluun jo hyvissä ajoin ennen rippikoulun aloittamista (esim. kirjeitse). Samalla luodaan yhteys kotiväen kanssa. Nuori liittyy rippikouluyhteisöönsä myös somessa sekä valtakunnallisessa Ripari.fi sivustolla.

Polku jäsentää kokoontuvaa toimintaa

Ihme-ikäkauden toiminta pitää sisällään ikäryhmän ripari-infot, oman rippikouluryhmän tapaamiset, intensiivijakson ja jatkikset. Rippikoululaisia kutsutaan seurakunnan nuorten toimintaan kuten ryhmiin, nuorteniltoihin, isostoimintaan, kerhon- tai ryhmänohjaamiseen, messunkantajiksi, nuorten vaikuttajaryhmään tai kantamaan vastuuta muulla tavoin. Toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten itsensä kanssa.

Polku huomio vanhemmat ja muut läheiset

Nuoren rippikoulu on tärkeä myös vanhemmille ja perheille, ja voi herättää paljon tunteita. Vanhemmat ja perhe otetaan huomioon koko rippikouluprosessin ajan – ennen ja jälkeen intensiivijakson ja sen aikana. Seurakunta järjestää rippikoululaisten vanhemmille kokoontumisia erikseen ja yhdessä nuorten kanssa. Perheitä kutsutaan mukaan rippikoululaisten kutsumessuihin.

Kirkkovuosi rytmittää Polkua

Ihme-ikäkaudella tarkastellaan elämää myös kirkkovuoden kautta. Nuori hahmottaa kirkkovuoden kokonaisuuden ja sen eri merkitystasoja.

Polkua toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Rippikoulu, kuten koko Polku, on koko seurakunnan yhteinen asia: seurakunta kutsuu kaikkia nuoria täysivaltaiseen seurakunnan jäsenyyteen. On tärkeä, että koko seurakunta – niin työntekijät kuin seurakuntalaisetkin – ottaa nuoret lämmöllä vastaan. Yhteistyö perheiden, koulujen, järjestöjen, urheiluseurojen ja harrastustoimijoiden sekä muiden uskonnollisten tai katsomuksellisten yhteisöjen kanssa edistää nuoren rippikoulun onnistumista.

Ihme ja silmälasit

Täältä pääset tutustumaan eri silmälaseihin.

Ammennettavaa kristinuskosta

Rippikoulu vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa elämään kristittynä.

Kuvassa nuori makaa kädet levitettyinä selällään maassa.
“Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” Psalmi 139: 14b

Ihme-ikäkaudella nuori pohtii kastettaan, kirkon jäsenyyttään ja sitä, mitä elämä kristittynä juuri hänen kohdallaan tarkoittaa. Nuori osoittaa oman halun olla kastettu kirkon jäsen. Hän liittyy kirkon yhteiseen uskoon konfirmaatiossa sanoen “Tahdon Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässäni” tai saaden siihen kehotuksen. Kastamatonta nuorta kutsutaan rippikouluun tutustumaan kristinuskoon ja pohtimaan, voisiko se olla hänen uskonsa. Konfirmaation myötä kristittynä eläminen on nuoren valinta, ei hänen vanhempiensa. Nuori saa osallistua kaikkeen itsenäisesti ja hänestä voi tulla kummi.

Raamattu ja uskontunnustus

Kirkon oppiin ja Raamattuun tutustutaan kokonaisuutena ja oma merkityssuhde niihin vahvistuu. Raamatusta pohditaan erityisesti evankeliumien sisältöä ikätovereiden kanssa.

Rukous ja musiikki

Nuoren rukouselämä syvenee, yhteisöllinen hartauselämä tulee tärkeäksi ja muiden puolesta rukoilun merkitys kasvaa. Nuorella on itselleen merkityksellisiä lauluja ja virsiä. Hengellinen musiikki saa roolin nuoren arjessa.

Lähteelle: Rippikoulu ja konfirmaatio

Rippikoulu sellaisena prosessina kuin se seurakunnassa on

 • Kutsu rippikouluun ja rippikouluinfot
 • Rippikoulun starttipäivät
 • Teemapäivät jumalanpalveluksiin ja nuorisotyöhön
 • Vanhempaintapaamiset 
 • Intensiivijakso leirinä tai päiväkouluna
 • Konfirmaatiomessu
 • Kutsu seurakunnan nuorten toimintaan ja isoseksi
Takaisin sivun alkuun