Tukea surussa

Oletko menettänyt läheisesi? Kuoleman ja surun kohtaaminen voi olla tuskallista ja herättää monia kysymyksiä. Suru vie paljon voimia. Voit halutessasi olla yhteydessä seurakunnan työntekijään ja keskustella hänen kanssaan kuoleman herättämistä tunteista ja ajatuksista. Tuki on tarkoitettu kaikille. Se on maksutonta ja luottamuksellista.

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Jokaisella on oma tapansa surra. Jonkun on helppo itkeä, toinen suree hiljaa. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei voida ennakoida. Usein surun läpikäymiseen tarvitaan paljon tilaa ja aikaa sekä toisia ihmisiä. Ole surussasi itsellesi armollinen. Surun työstäminen

Seurakunnat järjestävät läheisensä menettäneille myös sururyhmiä. Ne ovat vertaisryhmiä, jotka kokoontuvat ohjatusti 6- 8 kertaa. Ryhmässä on mahdollisuus luottamuksellisessa ilmapiirissä käsitellä suruun ja menetykseen liittyviä tunteita ja ajatuksia ja saada vertaistukea.

Ryhmäläiset tukevat toinen toistaan vastavuoroisuuden ja keskinäisen jakamisen kautta. Ryhmä perustuu luottamuksellisuuteen eli ryhmäläiset sitoutuvat säilyttämään luottamuksellisena kaiken sen, mitä keskusteluissa tulee esiin. Sururyhmä on tarkoitettu jokaiselle, joka toivoo mahdollisuutta keskustella vastaavassa elämänvaiheessa olevien kanssa. Tiedon sururyhmän alkamisesta löydät oman asuinalueesi seurakunnan verkkosivuilta.

Sururyhmissä käytetään usein keskustelun tukena toiminnallisia menetelmiä. Esimerkiksi musiikki ja kuvataiteet puhuttelevat surussa eri tavoin ja helpottavat tunteiden työstämistä.

Tukea surevalle tarjoavat myös monet järjestöt

Käpy Lapsikuolemaperheet tarjoaa vertaistukea suruun lapsensa menettäneille.
Suomen Nuoret Lesket Ry on vertaistukiyhdistys työikäisille leskille ja leskiperheille.
Sininauhaliitto tarjoaa surutukea päihteisiin kuolleiden läheisille.
Huoma Ry – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea henkirikoksen uhrin läheisille ja pyrkii
parantamaan uhrien läheisten asemaa.
Sylva ry – Syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja läheisten oma yhteisö.
Mieli Ry – Tukee mielenterveyttä

Rukouksia surussa ja kriiseissä

Rukouksia surussa ja kriiseissä

Surutuki

Henkinen ja hengellinen tuki surussa toteutuu seurakunnissa keskustelutukena ja vertaisryhmätoimintana. Surevan kanssa ja hänen puolestaan myös rukoillaan.

Rukouksia surussa ja kriiseissä
Takaisin sivun alkuun