Kirkon säädöskokoelma

Kirkon säädöskokoelmassa julkaistaan kirkkohallituksen ja piispainkokouksen antamat täytäntöönpanomääräykset.

178 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

177 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia

176 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen

175 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta

174 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai muulle yhteisölle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua

173 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta

172 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta

171 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta

170 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

169 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

168 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta

167 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista

166 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

165 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

164 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

163 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta

162 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

161 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta

159 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
159 liite: Kirkon tietoturvapolitiikka 2022

155 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia

121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta

97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa

Sisältää kaikki Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut säädökset numerosta 63 lähtien

178 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
177 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia
176 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen
175 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
174 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai muulle yhteisölle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua
173 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta
172 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
171 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta
170 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta
169 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
168 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta
167 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
166 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
165 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
164 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
163 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta
162 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
161 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
160 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 167/2023
159 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
159 liite: Kirkon tietoturvapolitiikka 2022
158  Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
157 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
156 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
155 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia
154 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
153 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 169/2023
152 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 175/2023
151 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 174/2023
150 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytykistä suorittaa kirkollisia toimituksia
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 177/2023
149 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
148 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 173/2023
147 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
146 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnoista poikkeusoloissa
145 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 168/2023
144 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 171/2023
143 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
142 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
141 Kirkkohallituksen päätös diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 162/2023
140 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 172/2023
139 Kirkkohallituksen päätös varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 165/2023
138 Kirkkohallituksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 161/2023
137 Kirkkohallituksen päätös nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuorisotyönohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 164/2023
136 Kirkkohallituksen päätös lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan viran haltijalta sekä tällaisen viran tehtäviä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 4.9.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 178/2023
135 Kirkkohallituksen päätös kanttorin virassa vaadittavasta tutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 163/2023
134 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
133 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
132 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys kirkon tietoturvapolitiikasta
131 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa
130 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 24.1.2023/160 1.3.2023 lukien
129 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
Liite 129: Kirkon tietoturvapolitiikka 1.1.2020
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 13.12.2022/159 1.1.2023 lukien
128 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 175/2023
127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu kirkkohallituksen päätöksellä 166/2023
126 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta ehtoolliseen
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 176/2023
125 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117
124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksillä 26.8.2020/136-139 1.9.2020 lukien ja kirkkohallituksen päätöksellä 22.9.2020/141 1.11.2020 lukien.
123 Kirkkohallituksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Liite 123: Säädöskokoelma nro 66 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavasta tutkinnoista 3 §
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 26.8.2020/135 1.9.2020 lukien
122 Kirkkohallituksen päätös diakonian virkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 24.1.2017/124 1.9.2017 lukien
121 Kirkkohallituksen päätös manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulusta
120 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 10.12.2019/129 1.1.2019 lukien
119 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 117
118 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavista seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77
117 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 10.12.2019/130 1.1.2020 lukien
116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta
Kumoutunut 1.7.2023 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 170/2023
115 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 1.4.2014/117 15.4.2014 lukien
114 Piispainkokouksen päätös pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 7.12.2020/145 1.1.2021 lukien
113 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
112 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksista annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 90
111 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia annetun piispainkokouksen päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 86
110 Piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta
109 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 20.5.2015/120 1.7.2015 lukien
108 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
107 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.1.2014/115 1.2.2014 lukien
106 Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 7.12.2020/144 1.1.2021 lukien
105 Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.9.2013/114 11.9.2013 lukien
104 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 9.2.2010/108 1.8.2010 lukien
103 Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 26.8.2020/136 1.9.2020 lukien
102 Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta
101 Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta
100 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavan seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77
99 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 80
98 Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 13.9.2006/105 1.11.2006 lukien
97 Kirkkohallituksen päätös luopua perhelehtien ylläpidosta ja muuttokirjojen lähettämisestä kirkonkirjojenpidossa
96 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta opetuksesta
95 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 90
94 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77
93 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77
92 Piispainkokouksen päätös kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua
Kumoutunut 1.10.2021 lukien; korvattu piispainkokouksen päätöksellä 151/2021
91 Piispainkokouksen päätös perheneuvojan ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan vaadittavasta tutkinnosta
90 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta
Tämä päätös sisältää säädösmuutokset nro 95 ja 112
89 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 14.2.2006/104 1.4.2006 lukien
88 Piispainkokouksen päätös papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.9.2013/113 11.9.2013 lukien
87 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68
86 Piispainkokouksen päätös toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön papin edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia
85 Piispainkokouksen päätös lapsityön virkoihin otettavista edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/90 1.3.2003 lukien
84 Piispainkokouksen päätös eräiltä papiksi vihittäviltä vaadittavista tutkinnoista ja opinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.2.2005/98 1.8.2005 lukien
83 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 21.4.2009/107 1.6.2009 lukien
82 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä päätös on kumottu päätöksellä 11.2.2004/93, joka on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77
81 Piispainkokouksen päätös pappisviran ja lehtorinviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.2.2005/98 1.8.2005 lukien
80 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 4.12.2013/116 1.1.2015 lukien
79 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 77
78 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista
Kumottu kirkkohallituksen päätöksellä 18.9.2001/83 1.1.2002 lukien
77 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta
Tähän päätökseen on sisällytetty päätökset nro 79, 93, 94, 100 ja 118.
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 8.9.2020/140 1.10.2020 lukien.
76 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68
75 Piispainkokouksen päätös lapsityöhön otettavilta edellytettävistä tutkinnoista ja koulutuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 13.2.2002/85 1.3.2002 lukien
74 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
Nämä muutokset on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 68
73 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta annetun päätöksen muuttamisesta
Tämä muutos on sisällytetty säädöskokoelman numeroon 64
72 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavista tutkinnoista annetun päätöksen muuttamisesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/89 1.8.2003 lukien.
71 Piispainkokouksen päätös eräiltä papiksi vihittäviltä vaadittavista tutkinnoista ja opinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 12.2.2002/84 1.3.2002 lukien.
Opiskelijaan, joka on aloittanut teologiset opinnot ennen 1.3.2002, voidaan soveltaa myös päätöksen nro 71 määräyksiä, ks. päätöksen nro 84 voimaantulosäännös.
70 Piispainkokouksen päätös pappisviran ja lehtorinviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta
69 Piispainkokouksen päätös siitä, millä edellytyksillä toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskontokunnan tai yhteisön pappi voi suorittaa kirkollisia toimituksia
Kumottu piispainkokouksen päätöksessä 10.9.2002/86 1.10.2002 lukien
68 Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaa-ajasta
67 Piispainkokouksen päätös kanttorilta vaadittavasta kielitaidosta
66 Piispainkokouksen päätös kanttorin virkaan vaadittavasta tutkinnoista
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 11.2.2003/89 1.8.2003 lukien
65 Kirkkohallituksen päätös lomauttamisesta
64 Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta
63 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle eräissä tapauksissa annettavasta opetuksesta
Kumottu piispainkokouksen päätöksellä 15.9.2004/96 15.9.2004 lukien

Takaisin sivun alkuun