Striimauksen toteuttamisesta

Striimaus voidaan toteuttaa monella tavalla. Toteutustapa riippuu tilaisuuden laadusta ja koosta ja siitä, mitkä ovat striimin tavoitteet ja millaiset tekniset välineet ja taidot striimaajilla on.

Älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella voi helposti toteuttaa pienimuotoisen suoratoiston. Näillä välineillä toteutettuna tilaisuudesta välittyy tunnelmaltaan yhden ihmisen näkökulma tilaisuuteen. Tällaisen toiston haasteena on äänen välittäminen: älylaitteen mikrofoni ottaa laajasti kaiken äänen talteen ja varsinainen esityksen ääni voi hautautua hälyn alle. Asiaa voi auttaa ulkoisella mikrofonilla, joka viedään lähelle esitystä tai ulkoisella mikrofonilla, joka on teknisesti tehty ääntä vain yhdestä, tarkasta suunnasta kerääväksi.

Striimauksen voi tehdä myös yhdellä videokameralla. Hyvälaatuisella kameralla striimi on syväterävämpi ja monipuolisempi kuin kännykällä, mutta se vaatii kuvaajalta enemmän kokemusta ja osaamista videokameran käytössä. Striimin ääntä koskee sama kuin edellä on kerrottu kevyemmän kaluston kohdalla. Kamera voi vaatia myös sovittimen, jolla se voidaan kytkeä tietokoneeseen.

Jos halutaan käyttää kahta tai useampaa kuvalähdettä, esimerkiksi kameraa, tarvitaan kuvien kokoamista varten mikseri tai soveltuva tietokone. Siihen kerätään kaikkien kuvalähteiden signaalit, joista valitaan kuva, joka milloinkin striimataan. Yksi kamera voi esimerkiksi kuvata lähikuvaa puhujasta, toinen laajempaa kuvaa hänestä ja yksi kamera voi kuvata yleisöä ja striimin kuvia voidaan mikserissä vaihdella. Näin katsojan mielenkiintoa on helpompi pitää yllä ja joitain tärkeitä asioita voidaan kuvan avulla nostaa esille. Kamerat tai muut kuvalähteet voivat olla operoituja eli niissä voi olla kuvaaja, joka voi muuttaa kuvasuuntaa ja -kokoa tarvittaessa tai kamerat voivat olla etukäteen säädettyjä ja koko ajan paikallaan pysyviä.

Usein esityksissä käytetään dioja tai muita kankaalle heijastettavia kuvia. Nämä voidaan siirtää striimiin joko niin, että ne kuvataan niitä yhdellä kameralla suoraan kankaalta tai siten, että signaali otetaan tietokoneesta videotykille menevästä johdosta. Joka tapauksessa kuva aina tarvittaessa miksataan lähteväksi kuvaksi.

Ääni otetaan joko omalla mikrofonilla salin äänistä tai johdolla salin äänentoistosta. Jos käytetään salin äänentoistoa, niin on huomattava käyttää mikrofonia kaikessa mikä halutaan päätyvän striimiin, esimerkiksi yleisökysymyksissä ja kommentit.

Striimaus on suoratoistoa mutta samalla syntyy usein myös tallenne. Tallennetta voidaan editoida ja näin tilaisuus voidaan ladata verkkoon sopivina annoksina, muutaman minuutin klippeinä. Klipit voi nimetä aiheen tai puhujan mukaan. Näin muidenkin kuin tilaisuuteen tai sen suoratoistoon osallistuneiden asiasta kiinnostuneiden on helpompi löytää haluamansa kohde. Editointi helpottaa pääasioiden nostamista ja löytämistä. Editoinnin yhteydessä on myös mahdollista liittää tilaisuuden diat, puhujien nimet ja muut tekstit oikeisiin kohtiin esitystä.

Tilaisuuden striimi on myös mahdollista jättää sellaisenaan julkaisukanavaan katsottavaksi. Julkinen tallenne on myös tekstitettävä.

Kuvan siirtäminen jakelualustalle (Youtube, Facebook jne.) tapahtuu mobiililaitteita käytettäessä laitteeseen ladattavalla sovelluksella, tietokonetta käytettäessä striimausohjelmistolla tai soveltuvalla striimauslaitteistolla.

Lankaverkko on aina paras vaihtoehto. Jos käytetään Wifiä niin on hyvä varata oma langaton verkko striimiä varten. Mobiiliverkossa 4G voi useimmiten riittää.

Takaisin sivun alkuun